Vláda bude zasadať v Košiciach, chcú zlepšiť život v meste

2.10.2013

KOŠICE 2. októbra (WEBNOVINY) – Približne 100 miliónov eur a stovky pracovných príležitostí majú prísť do Košíc, ak vláda v stredu na výjazdovom rokovaní schváli materiály tak, ako sú zverejnené na jej internetovej stránke. Najväčší balík je určený na zlepšenie sociálnej a hospodárskej situácie.

Ako vyplýva zo zverejnených materiálov, minister školstva, vedy a výskumu má vytvoriť predpoklady pre efektívne čerpanie finančných prostriedkov v rámci projektov zameraných na budovanie vedecko-technických parkov na Technickej univerzite v Košiciach, Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Ústave SAV v Košiciach zo štrukturálnych fondov EÚ.

V rámci Operačného programu Výskum a vývoj má zabezpečiť ich realizáciu uzatvorenými zmluvami v celkovej výške 96 702 656 eur.

Prerozdelenie miliónov eur

Mesto Košice má dostať dva milióny eur zo Všeobecnej pokladničnej správy na aktivity zlepšujúce sociálno-ekonomickú oblasť. V materiáli sa uvádza, že z celkovej sumy je napríklad 300 tis. eur vyčlenených na zvýšenie bezpečnosti v meste – najmä na kamerové systémy, technické vybavenie, zvýšenie počtu mestských policajtov.

Ďalších 290 tis. má ísť na dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na Luníku IX. Našlo sa aj 340 tis. eur na opravu bazéna základnej školy na Družicovej ulici, ktorý využívajú žiaci ďalších jedenástich škôl, aj 113 000 eur na opravu bazéna ZŠ na Tomášikovej ulici. Zvyšná časť prostriedkov je určená na opravy školských budov a 50 tis. eur na nákup hudobných nástrojov pre dve základné umelecké školy.

Zlepšenie havarijných stavov

Vláda chce mestu poskytnúť v súlade s možnosťami štátneho rozpočtu do 1,5 milióna eur na riešenie havarijného stavu mosta na ceste II/547 Hlinkova ulica. Ide o frekventovaný most na ceste spájajúcej centrum mesta so sídliskami Dargovských hrdinov a Ťahanovce a cesta súčasne slúži ako diaľničný privádzač k diaľnici D-1 Prešov Košice. Na zlepšenie dopravnej situácie má minister financií vyčleniť v súlade s možnosťami štátneho rozpočtu finančné prostriedky na rozšírenie cesty II/552 Slanecká na štvorpruhovú.

Z predložených materiálov vyplýva, že vláda chce poskytnúť v súlade s možnosťami štátneho rozpočtu do dvoch miliónov eur na začatie združenej investície s mestom Košice – rekonštrukciu a modernizáciu areálu kúpaliska Červená hviezda.

Vláda chce prispieť aj na riešenie lokalít zosuvov. Minister životného prostredia má zabezpečiť podrobný geologický prieskum vrátane vypracovania projektovej dokumentácie pre následnú sanáciu celého zosuvného územia v katastri mesta Košice, obec Nižná Myšľa vo finančnom objeme 1,3 milióna eur. Ďalších 300 tis. eur bude určených na podrobný geologický prieskum vrátane vypracovania projektovej dokumentácie pre následnú sanáciu celého zosuvného územia v katastri mesta Košice – mestské časti Opátske, Heringeš a Krásna nad Hornádom.

Protipovodňové opatrenia

Ministerstvo životného prostredia vypracovalo a predkladá vláde návrh v snahe riešiť protipovodňovú ochranu mesta Košice, ktorá je v súčasnosti nedostatočná. Pri povodni na úrovni storočnej vody sú reálne ohrozené mestské časti mesta Košice Ťahanovce, Sever, Staré mesto, Džungľa, Vyšné Opátske a Krásna nad Hornádom. Nedostatočná ochrana sa prejavila najmä počas povodne v roku 2010.

Problémy so záplavami sa vyskytujú aj na iných menších tokoch na území mesta Košice. Z predloženého materiálu vyplýva, že v súčasnosti sa zvyšuje hrádza Hornádu v košickej mestskej časti Džungľa za 250 tis. eur. Ďalšie stavby sa majú realizovať od roku 2013 do roku 2018 s celkovým nákladom 39 miliónov eur.

Celkové zlepšenie životnej úrovne

Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter má na rokovanie vlády predložiť návrh na zvýšenie minimálnej mzdy od začiatku budúceho roka o 4,2 %, resp. o 14,3 eura na 352 eur. Zamestnávatelia počas minulotýždňového rokovania tripartity opätovne nesúhlasili so zvýšením minimálnej mzdy a odborári trvali na tom, aby sa najnižšie zárobky zvýšili razantnejšie. „Jedni tvrdili, že príliš vysoko a druhí tvrdili, že príliš nízko,“ povedal Richter po rokovaní tripartity. „Vláda je v zmysle zákona slobodná, môže akceptovať môj návrh, ale môže akceptovať úplne iný návrh,“ skonštatoval minister práce.

Vláda má rokovať aj o poskytnutí investičných stimulov pre firmy IBM Slovensko a T-Systems Slovakia, ktoré plánujú vytvoriť v Košiciach 500 nových pracovných miest.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.