Vláda chce vyvlastňovať pozemky pre diaľnice rýchlejšie

6.6.2012

BRATISLAVA 6. júna (WEBNOVINY) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja chce urýchliť prípravu výstavby diaľnic úpravou podmienok majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov.

Podľa rezortného šéfa Jána Počiatka už pracuje tím, ktorý má pripraviť návrh zákona pre citlivejšie riešenie vyvlastňovania nehnuteľností.

„Verím, že nájdu riešenie, ktoré nebude protiústavné, ale bude umožňovať akcelerovať vyvlastňovanie pozemkov. V niektorých prípadoch je to pre budovanie primárnej infraštruktúry úplne nevyhnutné,“ tvrdí minister dopravy.

Prijatie špeciálneho zákona na zdynamizovanie procesu výstavby diaľnic, ktorý by bol v súlade s nálezom Ústavného súdu SR, spomína aj program vlády Roberta Fica. Zaostávanie diaľničnej výstavby, ale i modernizácie železníc podľa vlády súvisí s extrémne vysokou rozdrobenosťou vlastníctva pôdy na Slovensku.

Chcú zjednodušiť systém

Kabinet si dal za cieľ preskúmať riešenia uplatňované v iných krajinách Európskej únie a hľadať možnosti na zásadné zjednodušenie vysporiadania pozemkov k stavbám dopravnej infraštruktúry pre štát i vlastníkov pozemkov.

Prezident Ivan Gašparovič vo februári tohto roka podpísal novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a katastrálneho zákona.

Poslanecká novela zákona, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca, už neumožňuje diaľničnú výstavbu na nevyvlastnených pozemkoch. Odstraňuje protiústavné časti pôvodného zákona prijatého v roku 2007 počas prvej vlády Roberta Fica.

Novela takzvaného vyvlastňovacieho zákona umožňuje dokončiť vyvlastňovacie konania tak, aby mohlo byť v budúcnosti vydané kolaudačné rozhodnutie na diaľnice a rýchlostné cesty, ktoré majú stavebné povolenia podľa doterajšieho zákona.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. očakávala, že novela odstráni doterajšiu patovú situáciu pri výstavbe diaľnic. Po náleze Ústavného súdu SR, ktorý označil za protiústavné niektoré časti takzvaného vyvlastňovacieho zákona, krajské stavebné úrady zastavili takéto vyvlastňovanie pozemkov.

Zákon bol protiústavný

Ústavný súd SR označil za protiústavné niektoré ustanovenia zákona o diaľniciach ešte vlani 26. januára. Nález bol zverejnený v Zbierke zákonov SR 26. júla minulého roka. Po uplynutí šiestich mesiacov, 26. januára tohto roka, protiústavné časti zákona automaticky stratili platnosť. Novela zákona dáva právo požiadať o kompenzáciu vo výške nájmu obvyklého v danej lokalite.

Územné konania a stavebné konania, začaté a právoplatne neskončené pred 26. júlom 2011, sa dokončia podľa predpisu účinného od 1. marca 2012. Kolaudačné konania začaté a právoplatne neskončené pred 26. júlom minulého roka sa dokončia podľa pravidiel účinných do 29. februára tohto roka.

Ak bolo vydané stavebné povolenie podľa predpisov účinných pred 26. júlom 2011 a stavebník nepreukázal vlastnícke právo k pozemkom a stavbám, je stavebník povinný tieto práva získať dohodou najneskôr do 28. februára 2013. Ak stavebník preukáže, že pokus získať uvedené práva dohodou v lehote bol bezvýsledný alebo uvedené práva v tejto lehote nezíska, je povinný podať návrh na vyvlastnenie podľa stavebného zákona.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.