Vláda chce zamestnať vyše tisíc mladých, vysolí 225 miliónov

4.12.2012

BRATISLAVA 4. decembra (WEBNOVINY) – Ministerstvo hospodárstva SR (MH) pripravuje výzvy na predkladanie projektov pre malé a stredné podniky (MSP), ktorými sa má podporiť zamestnávanie mladých ľudí. Z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast sa má na tento účel vynaložiť 225 mil. eur.

„Použitím zdrojov sa predpokladá priama podpora a vytvorenie asi 1 200 pracovných miest v podporených v malých a stredných podnikoch, a to v časovom horizonte do konca roka 2015,“ uvádza rezort hospodárstva v materiáli, ktorý sa nachádza v pripomienkovom konaní.

Peniaze priviažu o miesto

Každý podporený projekt sa podľa rezortu hospodárstva musí zaviazať vytvoriť aspoň jedno pracovné miesto pre mladých ľudí.

„Žiadatelia sú prostredníctvom nastavenia výberových kritérií pozitívne motivovaní k obsadzovaniu čo najväčšieho počtu novovytvorených pracovných miest z cieľovej skupiny mladých ľudí, čím sa očakáva pozitívny príspevok k dosiahnutiu cieľa,“ tvrdí ministerstvo. Projekty sa môžu realizovať v ktoromkoľvek kraji na Slovensku, s výnimkou Bratislavského kraja.

Prvá výzva určená pre MSP sa zameria na podporu zavádzania inovácií a technologických transferov v priemysle a službách. Môže ísť o investície na nákup inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení, či o investície na nákup technológií na efektívne zhodnotenie prírodných zdrojov s cieľom zníženia negatívneho dopadu na životné prostredie. Na tento účel sa má vyčleniť 150 mil. eur.

Rezort podporí aj cestovný ruch

Ďalších 25 mil. eur má ísť na iniciatívu Jeremie. Ide o spoločnú iniciatívu Európskej komisie, Európskej investičnej banky a Európskeho investičného fondu zameranú na podporu prístupu MSP ku kapitálu v regiónoch Európskej únie. Iniciatíva využíva na prístup MSP ku kapitálu záručné fondy pre MSP, pôžičkové fondy a fondy rizikového kapitálu.

Zvyšných 50 mil. eur chce rezort hospodárstva vyčleniť na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Má ísť o projekty zamerané na zatraktívnenie služieb cestovného ruchu poskytovaných v strediskách cestovného ruchu alebo v existujúcich objektoch a zariadeniach cestovného ruchu s celoročným využitím.

Žiadatelia môžu žiadať prostriedky na rekonštrukciu objektov kultúrneho a historického dedičstva s cieľom ich využívania ako objektov alebo zariadení cestovného ruchu, či na výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich objektov slúžiacich na poskytovanie služieb cestovného ruchu.