Vláda chce zrušiť možnosť posunúť termín na priznanie daní

21.11.2012

BRATISLAVA 21. novembra (SWEBNOVINY) – Firmy a fyzické osoby si už pravdepodobne v budúcom roku nebudú môcť posunúť termín na podanie daňového priznania len na základe oznámenia.

Rezort financií chce totiž uložiť všetkým daňovníkom povinnosť podať daňové priznanie v lehote do troch kalendárnych mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia s výnimkou daňových subjektov, u ktorých sú súčasťou daňového priznania aj príjmy zo zahraničia.

„Ministerstvo financií SR pripravilo znenie pozmeňovacieho návrhu k novele zákona o dani z príjmov tak, aby nebola možnosť podania daňových priznaní za rok 2012 na základe oznámenia, t. j. aby daňové subjekty nemali možnosť si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o 3 až 6 mesiacov sami, na základe vlastného rozhodnutia, ale len za predpokladu, ak súčasťou daňového priznania sú aj príjmy zo zahraničia a tieto tvoria na celkových zdaniteľných príjmoch daňovníka podiel minimálne 20 %,“ uvádza rezort v správe o niektorých problémoch v oblasti územnej samosprávy, o ktorej v stredu rokuje vláda.

Kabinet Roberta Fica by mal podľa návrhu uznesenia uložiť ministrovi financií Petrovi Kažimírovi úlohu, aby predložil potrebnú zmenu zákona o dani z príjmov do konca tohto roka.

Zámer zrušiť pre fyzické aj právnické osoby možnosť oznámiť správcovi dane posunutie termínu na podanie daňového priznania je súčasťou legislatívnych opatrení v prospech vyšších územných celkov a miestnej územnej samosprávy. Konkrétne spomínaný návrh vychádza z priorít snemu a záverov Rady Združenia miest a obcí Slovenska.

Právnické osoby majú možnosť do konca marca správcovi dane oznámiť posunutie lehoty na podanie daňového priznania a v novej lehote aj daň zaplatiť od roku 2010. Fyzické osoby môžu túto možnosť využívať od roku 2011. Celkovo už túto možnosť využili tisícky fyzických ako aj právnických osôb.

Napríklad v tomto roku, necelé dva týždne pred koncom marca, evidovala finančná správa takmer 16 700 daňovníkov, ktorí sa rozhodli predĺžiť si lehotu na podanie daňového priznania. Z tohto počtu pritom fyzické osoby podali 12 682 oznámení a právnické osoby 3 987 oznámení. V prvom roku zavedenia tejto možnosti pre firmy, teda v roku 2010, ju využilo takmer 17 400 právnických osôb.