Vláda musí šetriť, rozpočet má viac ako miliardový schodok

BRATISLAVA 2. mája (WEBNOVINY) – Deficit štátneho rozpočtu sa v apríli len mierne navýšil o 16 mil. eur. Po štyroch mesiacoch tohto roka tak štát hospodáril so schodkom 1,171 mld. eur.

V medziročnom porovnaní to znamenalo nárast schodku o 15 %. Vyplýva to z údajov zverejnených Ministerstvom financií SR.

Za spomalením rastu deficitu štátneho rozpočtu stojí aj postupné zotavovanie príjmov. Kým totiž ešte ku koncu marca boli medziročne o vyše desatinu nižšie, ku koncu štvrtého mesiaca sa dostali do mierneho, 3,1-percentného rastu.

Príjmy medziročne stúpli

Celkovo príjmy ku koncu apríla dosiahli 3,748 mld. eur, čo zodpovedalo 27,5 % celoročného rozpočtu. Výdavky však rástli stále rýchlejšie, a to o 5,7 % na 4,919 mld. eur. Z celoročného rozpočtu sa tak už vyčerpali na 28,4 %.

Samotné daňové príjmy pritom stúpli medziročne o 12,5 % na 3,002 mld. eur. Výrazný rast zaznamenal štát najmä pri výbere dane z príjmov právnických osôb, ktorý stúpol o 32,3 % na 764,8 mil. eur a tiež pri zrážkovej dani, kde rast dosiahol 29 % pri sume 73,3 mil. eur.

Spotrebné dane stúpli len mierne o 1,9 % na 627,7 mil. eur a výber dane z pridanej hodnoty bol medziročne bezmála rovnaký a dosiahol 1,497 mld. eur. Pri dani z príjmov fyzických osôb, ktorá v rámci fiškálnej decentralizácie smeruje takmer celá do rozpočtov samospráv, rezort financií ku koncu apríla evidoval sumu 19,6 mil. eur.

V rámci nedaňových príjmov zaznamenalo ministerstvo financií medziročný nárast o 4,4 % na 217,1 mil. eur. Príjmy z grantov a transferov naopak klesli o 30,4 % na 528,7 mil. eur. Ich hlavnou položkou sú príjmy z rozpočtu Európskej únie, ktoré oproti stavu spred roka poklesli o 30,8 % na 520,1 mil. eur.

Deficit môže byť vyšší

Na strane výdavkov bežné výdavky, ktoré smerujú predovšetkým na zabezpečenia fungovania štátnych organizácií a mzdy ich pracovníkov, stúpli o 9 % na 4,496 mld. eur. Kapitálové výdavky naopak klesli o vyše jednu pätinu na 423,2 mil. eur.

Parlament vlani schválil tohtoročný rozpočet s deficitom 4,6 % HDP. Pôvodný plán počítal s razantnejšou konsolidáciou až k úrovni 3,8 % výkonu ekonomiky, avšak tieto plány narazili na prehlbujúcu sa finančnú a hospodársku krízu a tiež na pád vlády Ivety Radičovej.

Podľa súčasného ministra financií Petra Kažimíra však aj dosiahnutie schodku na úrovni 4,6 % si bude vyžadovať dodatočné opatrenia. Podľa schváleného rozpočtu by však štát mal v tomto roku hospodáriť s rozpočtovanými výdavkami na úrovni 17,3 mld. eur a celkové príjmy sa rozpočtujú na 13,6 mld. eur. Deficit štátneho rozpočtu by mal prevýšiť 3,6 mld. eur.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...