Vláda nemocnice transformovať nebude, sprísni ich kontrolu

27.4.2012

BRATISLAVA 27. apríla (WEBNOVINY) – Vláda počas celého funkčného obdobia nebude transformovať univerzitné, fakultné a verejné nemocnice na akciové spoločnosti.

Kabinet sa domnieva, že tak zabráni ich privatizácii a znižovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ako aj ohrozeniu existencie nemocníc. Medzi priority vlády v oblasti zdravotníctva bude patriť aj zlepšovanie mzdového ohodnotenia pracovníkov v rezorte.

„Vláda v medziach ekonomických možností zavedie také mechanizmy do spôsobu riadenia a financovania rezortu, aby bol primeraný dostatok prostriedkov na zvyšovanie odmeňovania zdravotníckych pracovníkov,“ uvádza programové vyhlásenie kabinetu.

Vláda podporí optimalizáciu siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s dôrazom na zabránenie nekontrolovateľného rastu najmä v špecializovanej ambulantnej starostlivosti a navrhne doriešenie problematiky lekárskej služby prvej pomoci. S prihliadnutím na ekonomické možnosti a výsledky medicínskeho, prevádzkového a technického auditu vláda podporí dostavbu medicínskeho komplexu Rázsochy.

Nemocnice budú pod prísnou kontrolou

„Vláda zavedie prísnu kontrolu hospodárenia nemocníc, čím sa zabráni neúčelnému vynakladaniu finančných prostriedkov. Aby nedochádzalo k zadlžovaniu nemocníc, ktoré bolo historicky najväčšie v poslednom období, vláda nepripustí privatizovanie ekonomicky lukratívnych činností nemocníc, tak vytvorí podmienky pre ich finančnú stabilizáciu,“ vyhlasuje v dokumente. Dobudovať chce sieť urgentných príjmov a traumatologických centier.

Kabinet prijme opatrenia v súlade s ústavou a platnou európskou legislatívou, s cieľom maximálne možného využitia prostriedkov, ktoré zo zákona vyberajú zdravotné poisťovne od občanov, na diagnostiku a liečbu pacientov. Navrhne také legislatívne a organizačné opatrenia, aby nedochádzalo k neefektívnemu vynakladaniu prostriedkov určených zo zákona na zdravotnú starostlivosť.

Prioritou je zintenzívniť elektronickú zdravotnú dokumentáciu

Rezort zdravotníctva urýchli a zintenzívni zavádzanie elektronických informačných systémov (eHealth) aplikácií do praxe s cieľom zvýšenia kvality, dostupnosti a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Prioritne sa zameria na elektronickú zdravotnú dokumentáciu a jej využívanie ošetrujúcimi lekármi, elektronickú preskripciu a medikáciu, informovanosť občanov o zdraví, chorobách, podporu starostlivosti o chronických pacientov a verejné zdravie. Národné centrum zdravotníckych informácií bude plniť rolu národného operátora eHealth.

Zároveň bude kabinet pokračovať v krokoch, ktoré zabezpečia znižovanie nákladov a zvýšia dostupnosť liekov a zdravotníckych pomôcok bez doplatkov pre všetky závažnejšie ochorenia. Vláda vytvorí podmienky pre sprehľadnenie vzťahov medzi výrobcami liekov, zdravotníckymi pracovníkmi a pacientmi a odstráni pretrvávajúce problémy trhu s liekmi.

Vláda zachová sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pod kontrolou štátu v podmienkach, ktoré budú garantovať rozsah a dostupnosť zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia pre všetkých pacientov. Bude tiež podporovať rozvoj univerzitných nemocníc. Rovnako posilní systém verejného zdravotníctva a štátneho zdravotného dozoru.