Vláda sa zameria na daňové úniky, na stole má návrhy

BRATISLAVA 10. júla (WEBNOVINY) – Vláda by mala v stredu rokovať o balíku siedmich legislatívnych návrhov, ktoré vypracoval rezort financií.

Navrhovanou novelou zákona o dani z pridanej hodnoty chce ministerstvo financií bojovať proti daňovým únikom. Pre platiteľov dane sa má zaviesť povinnosť predkladať údaje o dodávkach tovarov a služieb v elektronickej forme, tzv. kontrolný výkaz.

Platitelia dane budú povinní uvádzať v kontrolnom výkaze tie údaje, ktoré oni sami neuvádzajú už v iných typoch výkazov, ako sú napríklad colné vyhlásenia pri vývoze tovarov do tretích štátov, prípadne súhrnné výkazy pri intrakomunitárnych dodaniach tovarov do iných členských štátov.

Minister financií Peter Kažimír by mal vládu oboznámiť aj s návrhom novely zákona o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu.

Upravia aj daňový poriadok

Novelou sa má znížiť administratívna záťaž najmä pre registrované subjekty, ako i zjednodušiť procesy registrácie nových daňových subjektov. Rovnaké ciele si rezort financií kladie aj pri návrhu novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja.

Súčasťou rokovania vlády má byť aj návrh na novelizáciu daňového poriadku. V záujme zlepšenia a zatraktívnenia podnikateľského prostredia sa má zaviesť inštitút záväzného stanoviska v daňovej oblasti.

Pre odbúranie administratívnej náročnosti pri registračnom konaní rezort financií navrhuje vypustiť oznamovanie niektorých údajov, ktoré bol daňový subjekt pri registrácii povinný uvádzať.

Ministri majú rokovať aj o návrhu novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Rezort financií v novele navrhuje stanoviť také povinnosti pre výrobcov, dovozcov a predajcov elektronických registračných pokladníc, pre podnikateľov ako aj pre servisné organizácie, ktoré umožnia kontrolným orgánom ľahší prístup k údajom zaevidovaným v elektronickej registračnej pokladnici a uľahčia kontrolu používania elektronických registračných pokladníc.

Minister Kažimír aj o pôžičke

Zmeny má priniesť aj navrhovaná novela zákona o správnych poplatkoch.

Novela zavádza nový spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov s možnosťou ich zaplatenia priamo na príslušnom orgáne alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, akreditovaného platcu alebo jednotného kontaktného miesta.

Pri platbe na príslušnom orgáne bude možné poplatok zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou prostredníctvom napr. kioskov, ktoré vytlačia potvrdenie o zaplatení poplatku. Kabinet by mal rokovať aj o návrhu novely zákona o daňových poradcoch.

Šéf rezortu financií Peter Kažimír by mal na rokovanie vlády predložiť aj návrh dohody o pôžičke medzi Slovenskom a Medzinárodným menovým fondom. Slovensko má v súlade s medzinárodnými záväzkami poskytnúť v prospech MMF bilaterálnu pôžičku v celkovej výške do max. 1,56 mld. eur.

Kabinet by mal rokovať aj o návrhu opatrení na konsolidáciu železničnej nákladnej dopravy na Slovensku, návrhu programov vytvárania pracovných miest v Hornej Nitre v spolupráci s Hornonitrianskymi baňami Prievidza, ako aj o návrhu stratégie rozvoja cestovného ruchu na Slovensku do roku 2020.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...