Vodári chcú za sto miliónov eur dostavať čistiarne

22.5.2012

BRATISLAVA 22 mája (WEBNOVINY) – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v Nitre vyhlásila užšiu súťaž na dobudovanie čistiarní odpadových vôd v Topoľčanoch, Partizánskom a Bánovciach nad Bebravou a vybudovanie gravitačnej kanalizácie v obciach troch rovnomenných okresov.

Predpokladaná cena za projektovú prípravu, inžiniersku činnosť a stavebné práce predstavuje 99,9 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Investícia je plánovaná na dva a pol roka, vrátane šesťmesačnej lehoty na oznámenie nedostatkov.

Ako ďalej vyplýva z informácií zverejnených spoločnosťou vo Vestníku verejného obstarávania, projekt má byť financovaný zo zdrojov Kohézneho fondu Európskej únie, štátneho rozpočtu a obstarávateľa cez Operačný program Životné prostredie.

Záujemcovia môžu o účasť v tendri požiadať do 18. júna. Vodárenská spoločnosť vyzve na predloženie ponuky všetkých uchádzačov, ktorí splnia podmienky účasti. Tí musia napríklad preukázať, že realizovali práce aspoň na jednej stavbe kanalizácie s minimálnymi nákladmi 12 mil. eur a čistiarne odpadových vôd najmenej za 6 mil. eur bez DPH.

Čistiareň odpadových vôd v Topoľčanoch bude mať po dobudovaní kapacitu pre 58 386 obyvateľov, v Partizánskom pre 30 864 a v Bánovciach nad Bebravou pre 26 378 obyvateľov. Vybudovaných má byť tiež 78 kilometrov gravitačnej kanalizácie, 50 čerpacích staníc, 18,5 kilometra výtlačného kanalizačného potrubia a 3 700 kanalizačných odbočiek.

Podmienkou pre využitie eurofondov v súčasnom programovacom období je, aby investícia bola dokončená v roku 2015. Práce sa majú uskutočniť v okrese Topoľčany v Topoľčanoch, v obciach Jacovce, Čeladince, Bošany, Nitrianska Streda a Solčany, v okrese Partizánske v mestských častiach Partizánskeho Malé Bielice a Veľké Bielice, v obciach Brodzany, Veľké Kršteňany, Malé Kršteňany, Pažiť, Kolačno, Veľké Uherce a Malé Uherce a v okrese Bánovce nad Bebravou v mestských častiach Bánoviec nad Bebravou Malé Chlievany, Dolné a Horné Ozorovce a v obci Horné Naštice.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.