Vodári získali certifikát systému hospodárenia s energiami

14.8.2012

BRATISLAVA 14. augusta (WBN/PR) – Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. ako prvá organizácia na Slovensku, ktorú certifikoval TÜV SÜD Slovakia s.r.o. so sídlom v Bratislave, získala certifikát systému hospodárenia s energiami podľa požiadaviek medzinárodnej normy STN EN ISO 50001.

Medzinárodná norma STN EN ISO 50001 predstavuje účinný nástroj na efektívne riadenie a zmenu situácie v oblasti spotreby energie pre všetky typy organizácií. Norma si kladie za cieľ poskytnúť organizáciám a spoločnostiam jednotný rámec a nákladovo efektívny nástroj na podporu systémov a procesov potrebných na zvýšenie energetickej efektívnosti. Zároveň má zabezpečiť, že sa energetický manažment stane integrálnou súčasťou organizačných štruktúr spoločností.

Energia má ako jedna z dôležitých nákladových položiek organizácie zásadný význam pre činnosť organizácie bez ohľadu na jej zameranie. Lepšia energetická účinnosť znamená rýchly prínos pre organizáciu, maximalizuje využitie vlastných zdrojov energie a znižuje tým náklady na energiu a spotrebu.

Z uvedených dôvodov sa vrcholový manažment Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti a.s. Banská Bystrica rozhodol vytvoriť, zaviesť, udržiavať a zdokonaľovať systém energetického manažérstva podľa požiadaviek normy STN EN ISO 50001 a v spolupráci s poradenskou firmou Creative Energy, s.r.o. Levice začali implementáciu uvedenej normy v podmienkach spoločnosti.

Ako povedal generálny riaditeľ Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, Ing. Peter Martinka: „Od zavedeného systému si v našej spoločnosti sľubujeme zlepšenie energetickej efektívnosti, zníženie energetickej náročnosti procesov, rozšírenie environmentálne povedomia zamestnancov vo vzťahu k spotrebe energie ako aj zvýšenie environmentálneho profilu systematickým a trvalo udržateľným spôsobom. Úspora energie sa v budúcnosti určite pozitívne prejaví pre našich zákazníkov pri tvorbe ceny za vodné a stočné. “

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.