VŠzP – splňte si do 31. mája oznamovacie povinnosti

BRATISLAVA 28. mája (WBN/PR) – Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. aj tento rok vykoná ročné zúčtovanie za svojich poistencov ako aj platiteľov poistného. Pre jeho správny výpočet je však potrebné, aby ste mali splnené za rok 2012 všetky oznamovacie povinnosti. Ak ste teda počas minulého roka pozabudli zdravotnej poisťovni nahlásiť akúkoľvek zmenu (napríklad, že ste začali podnikať, alebo ste sa stali samoplatiteľom), odporúčame vám, aby ste si dodatočne tieto oznamovacie povinnosti splnili a to do 31. mája 2013.

Zdravotná poisťovňa totiž začne po tomto termíne spracovávať všetky podklady potrebné pre výpočet ročného zúčtovania za rok 2012. Tým, ktorí si do tohto termínu nesplnia niektorú oznamovaciu povinnosť (napríklad nebudú mať na niektoré mesiace v roku 2012 nahláseného platiteľa poistného), zdravotná poisťovňa v zmysle zákona predpíše na tieto mesiace vyšší preddavok. Tento preddavok predstavuje 14% z priemernej mesačnej mzdy za rok 2010, teda je vo výške 107,66 Eur. Pritom bežná výška preddavku u samoplatiteľa alebo samostatne zárobkovo činnej osoby bola v roku 2012 vo výške 47,58 Eur mesačne. Poistenec alebo platiteľ poistného, ktorý si nesplnil oznamovacie povinnosti, nenahlásil si platiteľa poistného, bude teda na účely ročného zúčtovania považovaný za samoplatiteľa a uhradí mesačne o 60,08 Eur viac ako ten, ktorý si svoje oznamovacie povinnosti splnil.

Poistenci i platitelia by si zároveň mali vo vlastnom záujme skontrolovať aktuálnosť svojich identifikačných údajov, ktoré majú nahlásené v zdravotnej poisťovni, ako aj číslo účtu alebo adresu trvalého pobytu resp. sídla podnikania, aby im zdravotná poisťovňa vrátila prípadný preplatok z ročného zúčtovania na správnu adresu.

Tí, ktorí mali v roku 2012 vyplatené dividendy alebo mali príjmy z osobnej asistencie, by ich mali čím skôr oznámiť zdravotnej poisťovni na tlačive zverejnenom na webe www.vszp.sk.

Podrobnejšie informácie o ročnom zúčtovaní nájdete na stránke:
http://www.vszp.sk/platitelia/rocne-zuctovanie-poistneho/rocne-zuctovanie-poistneho-za-rok-2012.html

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...