Výber mýta v prvom polroku dosiahol takmer 80 miliónov eur

BRATISLAVA 15. júla (WEBNOVINY) – Elektronický výber mýta v prvom polroku tohto roka dosiahol 76,3 mil. eur a oproti rovnakému obdobiu minulého roku sa zvýšil o 426,19 tis. eur, resp. o 0,6 %. V júni sa na mýte vybralo 13,48 mil. eur, čo bolo medziročne menej o 83 tis. eur.

Dôvodom bol nižší počet pracovných dní v júni v tomto roku ako vlani, informoval v pondelok manažér pre komunikačnú stratégiu a PR mýtnej spoločnosti SkyToll, a.s. Anton Bódis. Mýto v druhom štvrťroku vynieslo 40,913 mil. eur, čo bolo medziročne o 981,6 tis. eur alebo o 2,5 % viac.

Za užívanie vymedzených úsekov ciest na diaľniciach a rýchlostných cestách sa v júni vybralo na mýte takmer 8,92 mil. eur a za celý prvý polrok 50,79 mil. eur. Na vymedzených úsekoch ciest I. triedy to bolo za jún viac ako 4,54 mil. eur a v prvom polroku 25,41 mil. eur.

V rámci tranzitného ticketingu sa v júni vybralo 393,86 tis. eur, za šesť mesiacov spolu 2,07 mil. eur. Z celkovej sumy vybraného mýta v júni zaplatili prevádzkovatelia vozidiel zo zahraničia 43,8 %. Za prvý polrok pripadá na zahraničných prevádzkovateľov 44 % z výberu mýta.

Dňom s najvyšším výberom v rámci mesiaca bol 17. jún, kedy sa na mýte vybralo 614 890 eur. Za celý polrok mal najvyšší denný výber, rovnako ako minulý rok, 9. máj so sumou 689 762 eur. V júni užívalo vymedzené úseky ciest denne v priemere 29 603 vozidiel.

V elektronickom mýtnom systéme bolo k 30. júnu evidovaných 212 558 aktívnych palubných jednotiek. Oproti máju ich počet klesol o 1 640 kusov. Vozidlá zo zahraničia užívali 70 % aktívnych palubných jednotiek.

Mobilné jednotky vynucovania v júni skontrolovali na spoplatnených úsekoch 132 770 vozidiel a za prvý polrok celkom 821 067 vozidiel. Počet skontrolovaných vozidiel za šesť mesiacov bol medziročne nižší o 247 870, resp. o 23,2 %.

Hliadky mýtnej polície riešili počas júna 436 prípadov porušenia zákona o elektronickom mýte a od vodičov vybrali mýto vo výške 14 865 eur. Za prvých šesť mesiacov roka hliadky riešili 2 922 prípadov a vybrali mýto vo výške 95 337 eur. Počet prípadov za prvý polrok medziročne klesol o 1 041, teda o 26,3 %, výška dodatočne vybratého mýta bola nižšia o 21 891 eur, alebo o 18,7 %.

V júni bolo v rámci prevádzky elektronického výberu mýta zaevidovaných celkovo 43 opodstatnených podaní od zákazníkov. Všetky opodstatnené podania boli reklamácie. Za celý prvý polrok prijal SkyToll spolu 87 opodstatnených podaní, čo je 56,5 % oproti rovnakému obdobiu minulého roka, keď ich bolo 154.

Operátori zákazníckej linky elektronického mýtneho systému prijali v júni 5,2 tis. hovorov a za celý prvý polrok 26,8 tis. hovorov. Mýtny internetový portál zaznamenal v júni 65 tis. a za prvý polrok 311,2 tis. návštev.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...