Výborné výsledky BASF v roku 2011 a výhľad na rok 2012

27.2.2012

BRATISLAVA 27. februára (WBN/PR) – V roku 2011 BASF vysoko prekročila vrcholné hodnoty obratu a zisku roku 2010. V porovnaní s rokom 2010 vzrástol obrat o 15% na 73,5 mld. eur. K rastu obratu prispeli všetky regióny. EBIT pred zvláštnymi položkami vzrástol o 4% na 8,4 mld. eur a EBIT ako taký vzrástol o takmer 11% na 8,6 mld. eur.

„Pre BASF to bol veľmi úspešný rok. To je zároveň dôvod pokračovania našej atraktívnej dividendovej politiky a na výročnom zasadaní navrhneme výšku dividendy na úrovni 2,50 eur, čo je oproti minulému roku nárast o 0,30 euro, resp. 13,6%,“ povedal predseda predstavenstva BASF Dr. Kurt Bock.

Obrat vo štvrtom kvartáli 2011 prekonal štvrtý kvartál roku 2010 i tretí kvartál 2011, keď dosiahol 18,1 mld. eur. Spomalenie rastu v priebehu roku sa ale odrazilo v EBITe pred započítaním zvláštnych vplyvov – ten bol o 1,5 mld., t.j. o 14% nižší oproti rovnakému kvartálu roku 2010. Trend zo začiatku druhej polovice roku pokračoval. Zákazníci boli opatrnejší a zdržanlivejší a to v očakávaní možného zníženia cien. „Na úrovni 7,1 mld. eur znovu predstihlo naše operačné cashflow hodnoty roku 2010,“ zdôraznil Dr. Hans-Ulrich Engel, finančný riaditeľ BASF.

Výdaje za hmotný a nehmotný majetok prekonali rok 2010 o 862 mil. eur, keď dosiahli 3,4 mld. eur. Za zmienku rozhodne stojí významná investícia roku 2011: výstavba komplexu v čínskom Nanjingu, výstavba zariadenia na výrobu methylamínu v Geismare v americkej Louisiane, chemický komplex v belgických Antverpách a taktiež rozšírenie našej európskej siete zemného plynu.

Výhľad na rok 2012
Pri prognóze na rok 2012 vychádza BASF z týchto predpokladov:
– rast svetového hospodárstva na úrovni minulého roku (+ 2,7%)
– solídny rast svetovej chemickej produkcie, okrem farmácie (+4,1%)
– priemerný výmenný kurz 1,30 amerických dolárov za euro
– priemerná cena barelu ropy 110 amerických dolárov

„Počítame s tým, že sa po pozvoľnom začiatku začne v priebehu roku zrýchľovať hospodársky rast. Výhľady napriek tomu tlmí neistota spojená so štátnou dlhovou krízou predovšetkým v Európe a USA. Pozitívne impulzy pre chemický priemysel preto budú znovu prichádzať predovšetkým z rozvojových krajín,“ uviedol Kurt Bock.

BASF chce i v roku 2012 dosiahnuť rast obratu a EBIT pred odpočítaním zvláštnych vplyvov tak, aby ich hodnoty prevyšovali rok 2011. K tomu by mala dopomôcť znovu obnovená ťažba ropy v Líbyi, ako aj rastúci objem chemického priemyslu.

Výdaje na výskum plánuje BASF v roku 2012 zvýšiť na 1,7 mld. eur (2011: 1,6 mld. eur).

„V prvom polroku neočakávame, že dosiahneme rovnako vysoké výsledky ako v roku 2011. V druhom polroku však plánujeme prekročiť hodnoty za rovnaké obdobie minulého roku,“ povedal Kurt Bock.

Obrat rástol v takmer všetkých segmentoch
V mnohých segmentoch vzrástol obrat oproti rovnakému kvartálu roku 2011 predovšetkým vďaka zvýšeniu cien. Chemickému segmentu (Chemicals) vzrástol obrat v roku 2011 o 14% na cca 13 mld. eur a EBIT o 6%. Na základe nižšieho dopytu a vysokých cien surovín bol ale EBIT vo 4. kvartáli roku 2011 nižší ako v rovnakom období roku 2010.

Segment Plastov (Plastics) dosiahol v roku 2011 obrat vyšší o 12% než v roku 2010 (nárast o 11 mld. eur). EBIT pred započítaním zvláštnych položiek (1,2 mld. eur v roku 2011) naopak úroveň roku 2010 nedosiahol.

Segment Výkonných produktov (Performance Products) zvýšil obrat vo štvrtom kvartáli 2011 o 19% v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2010. Vysoký nárast bol spôsobený včlenením obchodov s Cognis do všetkých oblastí podniku a taktiež v dôsledku zvýšenia cien. V súvislosti s nákladmi integrácie Cognis ale zároveň klesol EBIT pred započítaním zvláštnych položiek v štvrtom kvartáli v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2010 o 25%. Za celý rok 2011 obrat celého segmentu vzrástol o 28% na 15,7 mld. eur a EBIT pred započítaním zvláštnych položiek vzrástol tiež, a to o 11% na 1,7 mld. eur.

V segmente Funkčných riešení (Functional Solutions) hral veľký vplyv zvýšený dopyt automobilového priemyslu po katalyzátoroch a autolakoch. Vzrástol ale tiež, i keď miernejšie, dopyt stavebného priemyslu. Obrat v roku 2011 prevýšil obrat roku 2010 o 17% (11,4 mld. eur) a EBIT pred započítaním zvláštnych položiek vzrástol o 20% na 559 mil. eur.

Segment Poľnohospodárskych riešení (Agricultural Solutions) zaznamenal v obrate za štvrtý kvartál roku 2011 mierny pokles oproti rovnakému obdobiu roku 2010. Za celý rok sa ale obrat zvýšil o 3% (na 4,2 mld. eur) a EBIT pred započítaním zvláštnych položiek vzrástol o 8% na 810 mil. eur.

Pre segment Ropa & zemný plyn (Oil & Gas) bola dôležitá situácia v Líbyi, kde v októbri 2011 bola obnovená produkcia ropy, na konci roku 2011 už dosiahol denný výkon 60 000 barelov. Za celý rok 2011 vzrástol obrat o 12% na 12,1 mld. eur. EBIT pred započítaním zvláštnych položiek vzrástol o 13% (2,1 mld. eur).

Ostatné segmenty (Others) vo štvrtom kvartáli roku 2011 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2010 poklesli o 30%, a to najmä v dôsledku prevodu aktivít spojených s obchodnou divíziou Styrénov do joint venture Styrolution od 1. októbra 2011. V tomto podniku má BASF svoj podiel. Za celý rok 2011 vzrástol obrat v ostatných oblastiach na 6,3 mld. euro. EBIT pred započítaním zvláštnych položiek bol mínus 404 mil. eur, čo je zlepšenie oproti roku 2010 (mínus 648 mil. eur).

O spoločnosti BASF

Spoločnosť BASF – The Chemical Company je globálnym lídrom v oblasti chemického priemyslu. Spoločnosť má veľmi široké produktové portfólio zahŕňajúce chemikálie, plasty, stavebné materiály, poľnohospodárske produkty aj jemnú chémiu. Kombinujeme ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Spoločnosť je spoľahlivým partnerom pre prakticky všetky priemyslové odvetvia a svojim partnerom ponúka produkty s vysokou pridanou hodnotou a inteligentné systémové riešenia, ktoré im umožňujú dosahovať stále väčšie úspechy. Naše produkty a systémové riešenia prispievajú k šetrnému hospodáreniu so zásobami, zaručujú zdravú výživu a pomáhajú zlepšovať kvalitu ľudského života. Náš prínos je zhrnutý do nášho korporátneho cieľa: Tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spoločnosť BASF vyvíja nové technológie s potenciálom hľadania odpovedí na globálne problémy, ako sú zmeny klímy, potreba vyššej energetickej efektívnosti a vyššej mobility. BASF ku koncu roka 2011 zamestnávala 111 000 ľudí a v roku 2011 vykázala tržby vo výške 73,5 miliárd eur. Akcie spoločnosti BASF sú obchodované na akciových trhoch vo Frankfurte (BAS), Londýne (BFA) a Zürichu (AN). Viac informácií o spoločnosti BASF nájdete na internete na adrese www.basf.com alebo na Social Media Newsroom na stránke newsroom.basf.com.

BASF v Slovenskej republike

Na Slovensku je spoločnosť BASF aktívna už niekoľko desaťročí. Prostredníctvom inteligentných riešení a vysoko kvalitných produktov pomáhame našim zákazníkom byť stále úspešnejšími. Odborníci BASF poskytujú poradenstvo nielen v oblasti spracovania produktov firmy BASF, ale aj na poli bezpečnosti, ochrany životného prostredia a úspor energie. Spoločnosť BASF je kompetentným partnerom všetkých dôležitých odvetví slovenského hospodárstva, ku koncu roka 2011 mala spoločnosť BASF na Slovensku 182 zamestnancov a v roku 2011 dosiahla obrat vo výške 112 miliónov eur. Ďalšie informácie o spoločnosti BASF na Slovensku sú dostupné na stránke www.basf.sk.