Vydávanie dokladov z pokladníc bude prísnejšie

28.12.2012

BRATISLAVA 28. decembra (WEBNOVINY) – Podnikatelia už nebudú môcť zákazníkom vydávať okrem oficiálnych pokladničných dokladov žiadne iné doklady vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou.

Zákaz vydávania iných dokladov vyhotovených pokladnicou, ktoré na rozdiel od pokladničného dokladu neobsahujú napríklad ochranný znak ministerstva financií „MF“, schválili tento mesiac poslanci parlamentu v rámci pozmeňujúcich návrhov k novele zákona o správe daní. Prezident Ivan Gašparovič podpísal novelu v druhej polovici decembra.

Tieto zmeny reagujú na poznatky z praxe. Podnikatelia totiž okrem pokladničných dokladov môžu na svoje interné účely vyhotovovať aj iné doklady. Najčastejšie ide o prevádzky reštaurácií, barov, kaviarní, kedy obsluha vyhotoví doklad (predbežný alebo informatívny), ktorý nie je fiskálnym dokladom, t. j. dokladom zahrnutým do tržieb, ale ide o doklad, ktorý preukazuje aktuálny stav konzumácie a k nej prislúchajúcu predbežnú výšku úhrady.

Takéto doklady sú však následne často vydané kupujúcemu nielen na predbežnú informáciu, ale aj na prijatie tržby. Na základe schváleného pozmeňujúceho návrhu budú musieť byť tieto doklady od nového roka označené ako neplatné doklady. To by malo zákazníkovi deklarovať, že mu bol vydaný doklad, ktorý nebol podnikateľom zahrnutý do tržieb a má právo si vyžiadať relevantný pokladničný doklad.