Výdavok na vzdelávanie musí súvisieť s činnosťou podnikateľa

BRATISLAVA 21. mája (WEBNOVINY) – V súčasnej dobe rýchlo sa meniacej legislatívy, predpisov a v nemnohých odvetviach aj trendov je potrebné neustále dopĺňanie vedomostí, informácií alebo aj kvalifikácie.

Do akej miery a za akých predpokladov je možné výdavky vynaložené na vzdelávanie podnikateľa, ale aj jeho zamestnancov, zahrnúť do daňových výdavkov?

Viac sa dozviete —–> v tomto článku

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...