Výhodou tichého spoločníka je anonymita

BRATISLAVA 24. mája (WEBNOVINY) – V zmluve o ticho spoločenstve je nutné ošetriť napríklad prípady jeho zániku, ručenia, či špecifikácii druhu podnikania, ktorého sa tiché spoločenstvo týka.

V článku Ako zabezpečiť anonymitu vlastníctva spoločnosti sme popísali dva spôsoby, ako utajiť akcionára. Išlo o rubopisovanie akcií v akciovej spoločnosti a založenie spoločnosti v offshore krajinách.

Ďalším spôsobom „utajeného podnikania“ je zmluva o tichom spoločenstve. V podstate ide o zmluvný vzťah medzi podnikateľom (obchodná spoločnosť, SZČO, živnostník) na jednej strane a tichým spoločníkom na druhej strane, ktorým môže byť akákoľvek osoba nepodnikateľ, ale i podnikateľ.

Tento zmluvný vzťah je upravený v Obchodnom zákonníku, pričom veľa ustanovení je dispozitívnych, čo znamená, že zmluvné strany si medzi sebou môžu upraviť právny vzťah aj inak, ako je nadefinovaný v zákone.

Viac sa dočítate ——–> v tomto článku

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...