Výnosy z talianskych dlhopisov klesli. Znížili sa aj Madridu

LONDÝN 8. februára (WEBNOVINY) – Výnosy z talianskych a španielskych vládnych dlhopisov v stredu klesli. Zároveň sa zmenšilo rozpätie medzi výnosmi zo štátnych cenných papierov Ríma a Madridu a výnosmi z nemeckých vládnych dlhopisov.

Dôvodom bol optimizmus prameniaci z predpokladu, že grécki politici nakoniec dosiahnu dohodu o reformách potrebných pre zabezpečenie ďalšej zahraničnej finančnej pomoci.

Výnosy z desaťročných vládnych dlhopisov Talianska sa znížili o 10 bázických bodov. Rozpätie vo výnosoch z talianskych a nemeckých dlhopisov sa zmenšilo na 350 bázických bodov. Oproti predošlému dňu bolo rozpätie menšie o 16 bázických bodov a zároveň išlo o najmenšie rozpätie od októbra.

Rozpätie vo výnosoch z desaťročných španielskych a nemeckých dlhopisov sa zmenšilo o 5 bázických bodov na úroveň 308 bázických bodov, pričom k tomu vo veľkej miere došlo v dôsledku rastu výnosov z nemeckých dlhopisov. Výnosy z desaťročných nemeckých štátnych cenných papierov vzrástli o 4 bázické body na 2,001 %.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...