Výroba sa na Slovensku prepadla prvýkrát od roku 2009

BRATISLAVA 8. februára (WEBNOVINY) – Slovenský priemysel na záver minulého roka oslabil.

Podľa údajov Štatistického úradu SR totiž produkcia v priemysle v decembri medziročne klesla o 4,4 %, čo bol prvý medziročný pokles od novembra 2009.

V novembri pritom ešte priemyselná produkcia rástla v medziročnom porovnaní o 5,2 %, predtým počas roka však zväčša rástla dvojciferným tempom. Za celý rok 2012 tak produkcia v slovenskom priemysle zaznamenala rast na úrovni 10,3 %.

V medzimesačnom porovnaní po zohľadnení sezónnych vplyvov priemyselná produkcia v decembri oproti novembru klesla o 4,4 %.V rámci celého priemyslu sa v decembri medziročne znížila produkcia v priemyselnej výrobe o 5,8 % a v ťažbe a dobývaní o 8,2 %. V dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu vzrástla o 3,4 %.

Zníženie celkovej produkcie priemyslu najviac ovplyvnil pokles vo výrobe dopravných prostriedkov o 10 %, v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 22,6 %, vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 14,6 %, výrobe strojov a zariadení inde neklasifikovanej o 5,7 % a vo výrobe výrobkov z gumy, plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 10,8 %.

Objem produkcie sa zvýšil najmä vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 3 % a vo výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 5,7 %. Za celý rok 2012 pritom stúpla produkcia v priemyselnej výrobe o 12,2 % a v dodávke energií o 0,1 %. Naopak, produkcia v ťažbe a dobývaní klesla o 6,6 %.

Celkový prírastok produkcie priemyslu za celý vlaňajšok súvisel hlavne so zvýšením vo výrobe dopravných prostriedkov o 43,6 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 5,3 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 6,5 %, výrobe elektrických zariadení o 7,7 % a vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 1,8 %. Produkcia klesla najmä vo výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 10,6 % a vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 10,4 %.

Produkcii v priemysle v minulom roku pomáhali predovšetkým odštartované nové projekty v automobilovom priemysle. Analytici však upozorňujú, že tento efekt sa bude postupne vytrácať a v ďalších mesiacoch bude slovenský priemysel čeliť výraznému spomaleniu.

Kým v roku 2009 ešte priemyselná produkcia vplyvom prepadu zahraničného dopytu pre hospodársku krízu medziročne klesla o 13,7 %, v roku 2010 už opäť rástla dvojciferným tempom. V roku 2011 stúpla o 7,2 %, za čím stála predovšetkým priemyselná výroba, keďže tak ťažba, ako aj výroba energií medziročne klesli.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...