Vyše tretina podnikov je registrovaná v Bratislavskom kraji

4.10.2013

BRATISLAVA 4. októbra (WEBNOVINY) – Viac ako tretina všetkých podnikov na Slovensku je registrovaných v Bratislavskom kraji.

Podľa aktuálnej štúdie Štatistického úradu SR totiž ku koncu júna tohto roka v Bratislavskom kraji bolo 63,2 tis. podnikov z celkového počtu 180,7 tis. podnikov.

V medziročnom porovnaní tak počet podnikov na Slovensku stúpol o vyše desatinu. Viac ako 90 % z nich pritom tvorili spoločnosti s ručením obmedzeným.

Podľa veľkostnej štruktúry dominovali ku koncu prvého polroka tohto roka malé podniky s 19 a menej zamestnancami. Ich podiel na celkovom počte podnikov predstavoval 95,7 %.

Podniky s počtom zamestnancov od 20 do 49 tvorili 2,5 %. „Vo všetkých veľkostných skupinách podnikov dominoval Bratislavský kraj a okresy hlavného mesta, predovšetkým okres Bratislava II, v ktorom malo sídlo najviac podnikov,“ konštatuje v publikácii Štatistický úrad SR. Čo sa týka veľkých podnikov s tisíc a viac zamestnancami, tých je na Slovensku iba 115. Okrem spomínaného Bratislavského kraja takéto firmy sídlia v okresoch Nitra, Žilina a Banská Bystrica.

Takmer tretina podnikov sa pritom podľa ekonomických činností venovala obchodu. Veľkoobchodné a maloobchodné podniky tvorili 29,2 %. Nasledovali podniky zaoberajúce sa odbornými, vedeckými a technickými činnosťami s podielom 16,6 %, priemyselné firmy mali podiel 8,9 % a stavebné 8,3 %. Poľnohospodárstvu sa venovalo iba 6,5 % zo všetkých podnikov.