Výsledky priameho predaja v Európe za rok 2011

6.7.2012

BRATISLAVA 6. júla (WBN/PR) – Priamy predaj poskytuje občanom unikátnu možnosť vlastného podnikania a pohodlného nakupovania vysoko kvalitných výrobkov. Celkový obrat firiem pôsobiacich v Európe v priamom predaji dosiahol v roku 2011 čiastky 17,8 mld. EUR. Tento obrat vytvorilo viac ako 11 mil. distribútorov, z čoho 84 % sú ženy. Tri najväčšie európske trhy priameho predaja sú Francúzsko s obratom 3,7 mld. EUR, Nemecko s 2,8 mld. EUR a Taliansko s 2,4 mld. EUR. Najčastejšie predávaným tovarom sú kozmetika a výrobky starostlivosti o telo, ktoré tvoria viac ako 36 % celkového obratu.

Obrat priameho predaja vo svete podľa štatistík Svetovej federácie priameho predaja WFDSA so sídlom vo Washingtone USA činil v roku 2011 viac ako 153 mld. USD a pôsobilo v ňom viac ako 91 mil. distribútorov.

V Českej republike vytvorili firmy priameho predaja v roku 2011 obrat 5,87 mld. Kč, pôsobilo v ňom viac ako 245 000 distribútorov a 406 zamestnancov.

Na Slovensku dosiahli firmy priameho predaja v roku 2011 obrat 93 mil. EUR, pôsobilo v ňom viac ako 110 000 distribútorov a 173 zamestnancov.

Pozn.: V roku 2011 bola uplatnená nová metóda zberu dát, takže do štatistík boli zahrnuté aj firmy, ktoré nie sú členmi združenia priameho predaja v jednotlivých krajinách. V Čechách je to Asociace osobního prodeje (www.osobniprodej.cz) na Slovensku Slovenské združenie priameho predaja (www.szpp.sk).

Viac o priamom predaji na:
www.seldia.eu
www.wfdsa.org