Využitie eurofondov by malo byť transparentnejšie

BRATISLAVA 17. februára (WEBNOVINY) – Prezident Ivan Gašparovič podpísal aj poslaneckú novelu zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie.

Novela, ktorú parlament prijal 3. februára, vytvára podmienky pre transparentnejšie využívanie eurofondov. Má to umožniť zverejňovanie čo najširšieho okruhu informácií o poskytovaní podpory z európskych zdrojov.

Upravený zákon o eurofondoch nadobudne účinnosťou 1. marca. V zákone o eurofondoch z roku 2008 sa rozširuje okruh informácií, ktoré zverejňujú riadiace orgány pre jednotlivé operačné programy pri neschválených žiadostiach.

Neúspešní uchádzači sa budú môcť oboznámiť s dôvodmi neúspechu ich projektu. Zároveň sa má zaviesť mechanizmus vyhodnocovania žiadostí o poskytovanie pomoci výberovou komisiou, ktorá pôsobí ako nezávislý orgán.

Výberovú komisiu ako nezávislý poradný orgán v konaní o žiadosti má podľa novely zriaďovať riadiaci orgán operačného programu. Riadiaci orgán by mal na svojom webovom sídle zverejňovať základné informácie o žiadateľovi pomoci, výške schválenej pomoci a zložení výberovej komisie.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...