Využitie open source v štátnej správe, utópia alebo realita?

3.9.2012

BRATISLAVA 3. septembra (WBN/PR) – Rozhovor s pánom Bojanom Cvetkovičom o otázkach týkajúcich sa cloud computingu. Bojan má bohaté skúsenosti v oblasti Cloud Computingu, virtualizácie, IT konsolidácie a komunikačných riešení. Je členom Information Systems Audit and Control Association (ISACA), European Privacy Association (EPA) a The Institute of Internatl Auditors (IIA). Pracoval na viacerých zaujímavých projektoch, vrátane e-government cloud computing pre srbskú vládu.

1. Štátna správa dlho používala proprietárne riešenia a často ešte používa i zastaraný hardware. Ako v týchto podmienkach efektívne nasadiť open source a cloud computing?

Využitie open source v štátnej správe trvalo rastie v posledné desaťročie. Toto je spôsobené neustálou potrebou vlád znížiť počiatočné investície a prevádzkové náklady pre konkrétne vládne služby. Na druhej strane je open source computing úzko spojený so vzostupom cloud computingu a zdá sa, že toto spojenie sa bude zvyšovať priebehom času. Cloud computing vlád sa dramaticky zvýši v priebehu budúceho desaťročia, kedy sa stane výpočtový model pre poskytovanie e-goverment služieb dominantným.

2. Aké sú náklady na zavedenie a správu pri porovnaní klasických riešení a cloud computingu?

Počiatočné investičné náklady na privátny cloud môžu byť v rozsahu niekoľkých tisícov EUR až do niekoľko miliónov EUR, čo je investícia, často rozpočtovaná vládami na celom svete iba za e-goverment službu „IT systém silo“. Súkromné cloud prevádzkové náklady sa iba mierne odlišujú od jediného e-goverment služby prevádzkových nákladov, kvôli predvolenému využitiu automatizácie manažérskych nástrojov v cloud implementácii a údržby. Avšak, vládny privátny cloud môže hosťovať všetky e-goverment služby krajiny, zatiaľ čo poskytuje i mnoho ďalších hodnôt.

3. Nakoľko je náročné zaučenie ľudí, keďže často desiatky rokov pracovali s niekoľkými rovnakými obrazovkami?

Toto záleží na typoch aplikácií, ktoré sa v súčasnosti používajú pre poskytovanie e-goverment služieb! Prechodný tréning bude však definitívne potrebný, ale existujúca situácia musí byť dôkladne analyzovaná v detailoch, aby sa navrhlo holistické cloud riešenie! Tiež nesmieme zabudnúť, že dokonca konvenčné riešenia, ktoré vládni zamestnanci v súčasnosti používajú sú založené na dobre prijatých vládnych zákonov, znalostiach a obchodných procesov.

4. Aké výhody pocítia koneční užívatelia – teda obyvatelia, ak prejde štátna správa, resp. jeden úrad na cloud computingové riešenie?

Niektoré z benefitov budú priame ako napríklad lepšia kvalita a vyššia dostupnosť poskytovaných e-goverment služieb, tak ako aj zvýšené zodpovedanie vlády na stále sa meniace potreby „bežných ľudí“. Nepriame benefity budú nižšie náklady pre využívanie služieb, nižšie celkové s IT súvisiace rozpočtové náklady, lepšia koordinácia medzi rozličnými časťami vlády a zvýšenou výmenou viacerých verejných dát, ktoré teraz dostanú príležitosť byť uložené ako dáta registre a meta údaje v jednom súkromnom vládnom cloude.

5. Ako je riešená otázka bezpečnosti a archivácie osobných údajov obyvateľstva?

Rôzne cloud implementácie si vyžadujú rôzne úrovne predstavenia a implementácie zabezpečenia. Minimálna úroveň zabezpečenia cloud určite musí zahŕňať kontrolu prístupu, vynucovanie zásad, šifrovanie uložených dát, optimalizáciu a šifrovanie sieťovej komunikácie, bezpečnostné audity a realizácie obchodnej kontinuity a obnovenie po zlyhaní, ako napríklad archiváciu dát na viacerých miestach.

Pána Bojana Cvetkoviča si môžete prísť vypočuť na piaty ročník konferencie Telco 2012 na tému „Srbský e-vládny cloud computing projekt“.