Významné investície dostali zelenú, hrozí vyvlastňovanie

BRATISLAVA 17. júla (WEBNOVINY) – Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal novelu zákona o významných investíciách. Príprava významných investícii by sa tak mala zrýchliť.

Za významnú investíciu sa bude považovať stavba s investičnými nákladmi minimálne 100 mil. eur namiesto súčasnej sumy 33,194 mil. eur (predtým 1 mld. Sk).

Ďalšou podmienkou pre významnú investíciu je to, že stavba bude národohospodársky významná a jej realizáciou sa vytvorí najmenej tristo nových pracovných miest.

Vzhľadom na to, že jedným z kritérií na určenie stavby za významnú investíciu je rozhodnutie vlády, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme, nemá sa požadovať záväzné stanovisko miestnej samosprávy ako dotknutého orgánu v územnom konaní.

V prípade významných investícií budú pôsobnosť stavebného úradu vo veciach územného konania vykonávať obvodné úrady v sídle krajov. Ide o rovnaký mechanizmus, ktorý sa už v súčasnosti uplatňuje pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest. Samosprávam sa ponecháva možnosť vyjadriť sa k banským stavbám.

Parlament novelu schválil na základe poslaneckého návrhu predkladateľov Maroša Kondróta, Michala Bagačku a Františka Petra (Smer-SD) koncom júna. Opozíciu novelu ostro kritizovala, upozorňovala na vyvlastňovanie súkromného vlastníctva. Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. augusta.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...