Z nových eurofondov Slovensko vyčerpalo vyše 27 percent

BRATISLAVA 9. marca (WEBNOVINY) – Čerpanie eurofondov z druhého programového obdobia rokov 2007 až 2013 sa vo februári tohto roka zvýšilo oproti januáru o 2,01 percentuálneho bodu.

Zo sumy 11,498 mld. eur, ktoré môže Slovensko čerpať z eurofondov v rámci nového programového obdobia, sa ku koncu februára vyčerpalo 3,126 mld. eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 27,19 %. Vyplýva to z informácií zverejnených Ministerstvom financií SR.

V zmysle platnej legislatívy sa ku koncu tohto roka sleduje plnenie voči záväzku roku 2009. Záväzok roku 2009 je pritom podľa rezortu financií u väčšiny operačných programov na národnej úrovni vyčerpaný na 100 %, okrem operačného programu Výskum a vývoj, kde je čerpanie na úrovni 91,32 %, operačného programu

Vzdelávanie s čerpaním 43,52 % a operačného programu Informatizácia spoločnosti s 18,96 %.
Záväzok na rok 2010, teda prostriedky, ktoré je možné čerpať do konca roku 2013, je už vyčerpaný pre operačný program Zdravotníctvo, Regionálny operačný program, programy Technická pomoc, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...