Z nových eurofondov vyčerpali Slováci necelých 32 percent

9.8.2012

BRATISLAVA 9. augusta (WEBNOVINY) – Čerpanie eurofondov z druhého programového obdobia rokov 2007 až 2013 sa v júli tohto roka zvýšilo oproti máju o 0,78 percentuálneho bodu.

Zo sumy 11,498 mld. eur, ktoré má Slovensko z eurofondov k dispozícii v rámci druhého programového obdobia, sa ku koncu júla vyčerpalo 3,667 mld. eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 31,89 %. Vyplýva to z informácií zverejnených Ministerstvom financií SR.

V zmysle platnej legislatívy sa ku koncu tohto roka sleduje plnenie voči záväzku roku 2009. Záväzok roku 2009 je pritom podľa rezortu financií u väčšiny operačných programov na národnej úrovni vyčerpaný na 100 %, okrem operačného programu Vzdelávanie s čerpaním 54,73 % a operačného programu Informatizácia spoločnosti s 47,62 % čerpaním.

Záväzok na rok 2010, teda prostriedky, ktoré je možné čerpať do konca roku 2013, je už vyčerpaný pre operačný program Zdravotníctvo, Regionálny operačný program, programy Technická pomoc, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia a program Životné prostredie za ERDF a program Doprava za Kohézny fond.

V polovici mája vládny kabinet rozhodol o realokácii prostriedkov v rámci jednotlivých operačných programov. Z operačného programu Informatizácia spoločnosti sa tak do programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast presunulo 170 mil. eur, z operačného programu Doprava do programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 55 mil. eur a z operačného programu Vzdelávanie sa do operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia realokuje 70 mil. eur.