Z rezervy by si mali prilepšiť aj ambulantné sestry

4.5.2012

BRATISLAVA 4. mája (WEBNOVINY) – Lekárske odborové združenie (LOZ) upozorňuje, že 50-miliónová rezerva zo štátneho rozpočtu sa nesmie použiť iba na uspokojenie mzdových nárokov zdravotných sestier pracujúcich v nemocničných zariadeniach, ale aj sestier zamestnaných u súkromných ambulantných lekárov.

„Keď sa tak nestane, súkromné ambulancie nebudú schopné zabezpečiť upravenie mzdy zdravotných sestier podľa intencií zákona. Hrozí, že odchodom zdravotných sestier z odborných ambulancií za lepšími mzdovými podmienkami dôjde k výraznému zníženiu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ uviedol vo vyhlásení predseda LOZ Peter Visolajský.

Odborári vítajú krok ministerstva

Odborári vítajú ústretový krok ministerstva zdravotníctva pri riešení krízovej situácie v slovenskom zdravotníctve. „Uvoľnenie 50-miliónovej rezervy zo štátneho rozpočtu na pokrytie mzdových nárokov zdravotných sestier a lekárov pre zdravotné poisťovne je však iba prvým krokom pri stabilizácii situácie v slovenskom zdravotníctve. Účinnosť tohto opatrenie bude závisieť od toho, ako s poukázanými prostriedkami naložia zdravotné poisťovne,“ konštatoval Visolajský.

Odborári budú pozorne sledovať, ako naložia zdravotné poisťovne s poskytnutými financiami a v prípade akýchkoľvek podozrení budú o tom informovať ministerstvo zdravotníctva, ako aj verejnosť. Ústretový krok zo strany ministerstva zdravotníctva vníma LOZ ako správne opatrenie, ktoré však rieši problémy slovenského zdravotníctva iba krátkodobo.

Odborári veria, že vláda plánuje naďalej zodpovedne pristupovať k riešeniu problémov slovenského zdravotníctva a bude si plniť záväzky, ktoré jej vyplývajú z Memoranda podpísaného medzi vládou SR a LOZ na sklonku minulého roku.

Lekári nemajú sestrám z čoho pridať

Zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek platí od 1. apríla. Poslanci ho schválili vo februári. Priemerný mzdový nárok sestier a pôrodných asistentiek by sa v porovnaní s výškou mzdy za prvý polrok uplynulého roku mal vďaka legislatíve zvýšiť v priemere o 23,89 percenta. S uplatňovaním zákona v praxi sú však problémy. Proti sa postavili ambulantní lekári i nemocnice.

Argumentujú, že sestrám nemajú z čoho pridať. Zákon sa snažia obchádzať, sestry preraďujú na iné pozície, skracujú im úväzky, vyhrážajú sa prepúšťaním. Slovenská lekárska komora dokonca požiadala Generálneho prokurátora SR o podanie návrhu na začatie konania na Ústavnom súde SR. Ten by mal rozhodnúť, že zákon nie je v súlade s ústavou a súčasne pozastaviť jeho účinnosť.

Podľa zákona má nastupujúca sestra alebo pôrodná asistentka bez praxe minimálny nárok na 640 eur mesačne. Po troch rokoch sa minimum zvýši na 666,20 eura mesačne a ďalej rastie v trojročných intervaloch tak, že po 33 rokoch praxe má sestra nárok na minimálne 928 eur na mesiac.

Rezerva dorazí formou vyšších platieb za poistencov

Nedostatok zdrojov na platy chce ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská prekryť rozpustením rezervy zo štátneho rozpočtu vo výške 50 miliónov eur. Tá dorazí formou vyšších platieb za poistencov štátu zdravotným poisťovniam a následne poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v druhom polroku.

Dovtedy ministerka zdravotníctva očakáva ústretovosť zamestnávateľov, ktorí by vyššie náklady na mzdy mohli vykryť z vlastných rezerv s tým, že peniaze sa im vrátia v druhej polovici roka.

Ďalšie peniaze na platy sestier a lekárov už podľa ministerky zabezpečia systémové opatrenia. Približne 30 mil. eur ročne má Všeobecnej zdravotnej poisťovni zabezpečiť nový systém prerozdeľovania poistného aj na základe parametru chorobnosti. Ďalších zhruba 30 mil. eur by mohla VšZP rozpustiť v systéme vďaka menej prísnemu definovaniu pravidiel preukazovania platobnej

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.