Z tržieb obchodníkov si najviac ukrojil Bratislavský región

BRATISLAVA 16. novembra (WEBNOVINY) – Najväčší podiel na minuloročných tržbách obchodníkov na Slovensku mal Bratislavský kraj.

Ten podľa analýzy Poštovej banky zaznamenal v roku 2011 44-percentný podiel z celoslovenských tržieb. Celkové maloobchodné tržby v minulom roku dosiahli 17,5 mld. eur, čo však nestačilo na ich medziročný rast, keďže v porovnaní s rokom 2010 tržby obchodníkov poklesli o 2,8 %.

„Podiel Bratislavského maloobchodu nebol pritom takto vysoký ani raz za posledné desaťročie. Dokonca pred vypuknutím krízy nikdy neprekročil hranicu 40 %,“ uvádzajú analytici Poštovej banky.

Podiel tržieb utŕžených v ostatných regiónoch Slovenska sa vlani pohyboval od 6,1 % v Košickom kraji do 9,4 % v Nitrianskom kraji. Ani jednému regiónu, s výnimkou stagnujúceho Trenčianskeho kraja, sa ale vlani nepodarilo tržby maloobchodu medziročne zvýšiť.

Jedným z dôvodov, prečo takmer polovica tržieb končí v rukách bratislavských obchodníkov, je podľa analytikov väčšia plocha obchodných priestorov v Bratislave.

„Ak už na Slovensko má prísť nová značka, tak svoju obchodnú púť odštartuje zväčša v hlavnom meste alebo v jeho bezprostrednom okolí. Navyše, ľuďom žijúcim alebo zarábajúcim v Bratislave vyššie príjmy umožňujú míňať mesačne viac peňazí na nákupy tovarov. Do Bratislavy ale chodia nakupovať v nemalej miere aj obyvatelia z ostatných kútov SR. Naopak, Bratislavčan nakupuje v inom regióne krajiny iba vtedy, ak v ňom trávi dovolenku alebo je na návšteve u príbuzných,“ uvádza Poštová banka.

Analytici však zároveň upozorňujú, že nie je možné vylúčiť ani prípady, kedy centrála obchodov má sídlo v Bratislave a tržby jej filiálok z iných kútov sa tak zarátajú do Bratislavského kraja. „Tato situácia síce zväčša neplatí v prípade väčších reťazcov alebo predajní, no niečo obdobné môže platiť napríklad aj v prípade internetových obchodov,“ dodávajú analytici Poštovej banky.

Ročné tržby obchodníkov vo výške 17,5 mld. eur podľa banky nie sú zásluhou iba Slovákov. Nakupujúcimi na Slovensku bývajú aj obyvatelia iných krajín tráviacich na Slovensku či už dovolenku, alebo služobnú cestu.

„Bratislava plná obchodov môže byť svojou polohou určitým lákadlom aj pre nákupy Maďarov, Čechov či Rakúšanov, ktorí do nej majú takpovediac na skok,“ dodáva Poštová banka.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...