Za hranicami privátneho bankovníctva

13.11.2012

BRATISLAVA 13. novembra (WBN/PR) – V istom momente sa dokonca stáva jeho životným štýlom. Pri vyšších sumách, keď dochádza k štruktúrovaniu majetku, k jeho právnej či daňovej ochrane, sa dostávame za hranice privátneho bankovníctva, do sveta tzv. Wealth Managementu alebo inými slovami manažmentu bohatstva.

Wealth Management zahŕňa systematickú správu a zhodnocovanie majetku a finančné plánovanie. Vrchol správy bohatstva tvorí komplexná starostlivosť o rodinu a o majetok klienta, tzv. Family Office, ako aj servis v oblasti nástupníctva spoločnosti a dedenia majetku.

Osoby, ktoré patria do „klubu“ privátneho bankovníctva v J&T BANKE, zaraďujeme do troch skupín − High Net Worth Individuals (HNWI), Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI) a Selected Individuals (SI). Rozdiel medzi nimi nie je ani tak v objeme majetku, čo je síce hlavný parameter kategorizácie, ako skôr v produktoch a službách, ktoré títo klienti požadujú.

MOŽNOSTÍ JE VEĽA, PRÍLEŽITOSTI LEN ZOPÁR

Investovanie je založené na dokonalom poznaní potrieb a očakávaní klienta, jeho životnej úrovne, ako aj externého prostredia. Ide o nepretržitý a zložitý proces, založený na spolupráci medzi klientom, privátnym bankárom a odborníkmi, s cieľom využiť príležitosti, ktoré ponúka trh, a navrhnúť riešenia, ktoré sú v súlade s potrebami a očakávaniami klienta.

Klienti, ktorí nemajú záujem aktívne sledovať dianie na svetových finančných trhoch, ale zároveň chcú mať istotu, že je o ich investície dobre postarané, využívajú správu portfólia. Portfólio manažér nastaví v spolupráci s klientom najvhodnejšiu investičnú stratégiu, na základe ktorej sú jeho financie riadené odborníkmi. Zvolená stratégia zodpovedá klientovým predstavám a požiadavkám a o finančných výsledkoch svojho portfólia je informovaný na pravidelnej báze.

Klienti majú popri investovaní do zmenkových programov, dlhopisov a do podielových fondov čoraz väčší záujem o alternatívne formy investovania. Zaraďujeme k nim investície do drahých kovov, do umenia atď. V prípade týchto investícií sa do popredia dostáva zberateľský aspekt. Klient totiž oceňuje nielen finančnú, ale aj estetickú a zberateľskú hodnotu investície. Ide o tzv. Passion Investments, teda investície z vášne, ktoré zároveň predstavujú vhodnú formu diverzifikácie majetku. Odporúčaný objem investície do alternatívnych foriem je 5 – 15 % z celkového portfólia.

RODINA NA PRVOM MIESTE

Privátne bankovníctvo je istou formou rodinného bankovníctva. Najvyššiu úroveň komplexnej správy majetku klienta a jeho rodiny predstavuje služba Family Office. Tím odborníkov v J&T BANKE sa stará o správu a zhodnocovanie majetku na multigeneračnej báze. Cieľom je na základe analýzy potrieb vytvoriť funkčný a dlhodobý koncept udržania a rozvoja rodinného bohatstva. Zabezpečuje najmä správu rodinného majetku a jeho dlhodobé zhodnocovanie, právnu ochranu, daňové plánovanie, poistenie majetku, výber súkromného lekára, správu dedičstva a iné.

V rámci služby Family Office čoraz viac klientov využíva servis v oblasti zdravotnej starostlivosti. Investícia do svojho zdravia a do zdravia svojej rodiny je nepochybne tá najdôležitejšia. Privátny bankár na požiadanie zabezpečí promptný prístup k špičkovej zdravotnej starostlivosti a k odborníkom.

AKO HĽADAŤ NÁSTUPNÍKA

V prípade, že majiteľ rodinného podniku prestáva byť v biznise aktívny, stáva sa opodstatnenou otázka nástupníctva. Vo všeobecnosti ide o proces dedenia, pri ktorom prechádza majetok súčasného majiteľa na oprávnenú osobu − nástupcu. Ide o špecifickú službu, ktorá je určená najbonitnejším klientom a založená na absolútnej dôvere a na osobnom vzťahu klienta a bankára.

Nástupníctvo je zložitý proces, ktorý zahŕňa nielen právne aspekty, ale dôležité je zohľadniť najmä predstavy majiteľa o ďalšom vývoji svojho podniku, resp. majetku. Mnohé zahraničné štúdie dokazujú, že ak nie je majetok dostatočne zabezpečený, vydrží dve, maximálne tri generácie. A dôvod? Potomkovia k nemu nemusia vždy mať taký silný vzťah, aký má jeho zakladateľ, ktorý ho roky budoval a zveľaďoval.

Klient spravidla presne vie, komu chce svoj majetok odovzdať a či pripadne jednej osobe, alebo bude rozdelený niekoľkým dedičom. Kladie dôraz na to, aby bol zabezpečený do budúcnosti, hoci sa už nebude naplno venovať svojim podnikateľským aktivitám, a zároveň, aby sa jeho majetok zachoval pre ďalšie generácie.

NAJVÄČŠÍM LUXUSOM JE VOĽNÝ ČAS

Klientom v J&T BANKE pomáhame nielen zachovať a zhodnotiť ich majetok, ale radíme im, aj ako si ho užiť. Odvoz privátnym lietadlom na operu do Milána, lístky na finále majstrovstiev sveta vo futbale, preteky F1 či šperk z limitovanej kolekcie? Všetko zabezpečí osobný Concierge.

Starostlivosť o súkromie klienta sa stala jednou z najdynamickejšie rozvíjajúcich sa služieb privátneho bankovníctva. Concierge poskytuje servis v oblasti cestovania, nakupovania, životného štýlu a voľného času. V rámci asistentských služieb zabezpečí zastupovanie klienta na aukciách, dražbu cez telefón, prípadne osobné zastupovanie na rokovaniach. Klientovi je k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Najväčším luxusom každého človeka je jeho voľný čas. Vďaka Concierge má klient viac času na svoj biznis, rodinu a blízkych. Servis Concierge je v podstate neohraničený a pripravený vyhovieť takmer akejkoľvek požiadavke klienta.

Autor: Ing. Andrej Zaťko
Riaditeľ J&T BANKY

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.