Za každé štvrté euro v ekonomike vďačíme priemyslu

25.10.2013

BRATISLAVA 25. októbra 2013 (WEBNOVINY) – Odpoveď sme našli v ukazovateli, ktorý vyjadruje podiel hrubej pridanej hodnoty vytvorenej v jednotlivých hospodárskych odvetviach na celkovom HDP v bežných cenách. Údaje potrebné na výpočet pochádzajú zo Štatistického úradu EÚ [Eurostat].

Z hľadiska príspevku nášho priemyslu k celosvetovej priemyselnej produkcii by sme Slovensko mohli označiť za priemyselnú veľmoc len ťažko. Z hľadiska podielu priemyselnej výroby na našom HDP ale Slovensko veľmocou je.

Za každé štvrté euro vyprodukované v ekonomike totiž vďačíme priemyslu, ktorého podiel na HDP vytvorenom v prvom tohtoročnom polroku dosiahol 25,8 %.

V rámci európskej 28 – čky nás predbehli jedine Rumunsko a susedná Česká republika, kde priemysel vytvára zhruba 30 % HDP. V prvej desiatke si našli miesto tie krajiny, v ktorých z priemyslu pochádza minimálne každé piate euro vytvorené v ekonomike.

Do popredia sa dostávajú služby

Túto „podmienku“ splnili aj všetky krajiny V4. Naopak, len minimálny podiel na HDP majú priemyselníci v Luxembursku a na Cypre, teda v krajinách ťažiacich predovšetkým zo sektora služieb.

V hornej polovici rebríčka sa až na zopár výnimiek umiestnili hlavne krajiny s prívlastkom „nováčikovia únie“. Pôvodné členské krajiny EÚ sa vyznačujú skôr nižším príspevkom priemyslu k tvorbe HDP, ktorý ustupuje v prospech sektora služieb.

S premenou vyspelých ekonomík na informačné a vedecké spoločnosti sa totiž do popredia dostávajú práve služby. Ruku k dielu však určite pridáva aj premiestňovanie výroby do menej vyspelých krajín vyznačujúcich sa napríklad lacnejšou pracovnou silou.

Ani v tomto prípade však nemôžeme úplne zovšeobecňovať. Výnimkami sú totiž také vyspelé ekonomiky ako Nemecko a Rakúsko, kde priemysel vytvára cca pätinu HDP.

Ekonomiku vpred ženú aj iní

Nie sú to však iba priemyselníci, ktorí ženú našu ekonomiku vpred. Viac ako pätinu HDP v prvom polroku 2013 vytvorila oblasť zahŕňajúca veľkoobchod, maloobchod, dopravu, ubytovanie a stravovanie. Práve k týmto odvetviam má blízko každý bežný spotrebiteľ.

Pravidelne totiž chodíme nakupovať, cestujeme do práce a späť domov a aj tí z nás, ktorí nenavštevujú často reštaurácie a bary, aspoň občas „skočia“ na obedové menu do jedálne. Takto vytvárame dopyt, ktorý umožňuje firmám vyrábať či poskytovať služby a prispievať k tvorbe HDP.

Trojku najvýznamnejších hospodárskych odvetví s najvyšším podielom na HDP dopĺňa sektor verejnej správy, povinného sociálneho zabezpečenia, obrany, vzdelávania, zdravotníctva a sociálnych služieb, ktorého podiel na tvorbe nášho HDP dosiahol necelých 12 %.

Len približne trojpercentný podiel na tvorbe nášho HDP mali v prvej polovici roka 2013 poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, ale aj činnosti v oblasti umenia, zábavy a rekreácie.

Portál Webnoviny.sk o tom informovala Eva Sadovská, analytička Poštovej banky.