Za nekvalitné výrobky budú obchodníci platiť milióny eur

9.9.2012

BRATISLAVA 9. septembra (WEBNOVINY) – Výrobcom a predajcom potravín by mohli hroziť pokuty do výšky 5 mil. eur v prípade, že na trh opakovane umiestnia nekvalitné výrobky.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR totiž predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o potravinách, ktorá sprísňuje sankcie pri nedodržiavaní legislatívne stanovenej kvality potravín.

Cieľom tejto novely je dosiahnutie vysokej úrovne ochrany zdravia ľudí a zamedzenie opätovného dovozu nebezpečných potravín.

Novela okrem iného rozširuje aj kompetencie kontrolórov, ktorí by tak mohli nekvalitné potraviny chemicky znehodnotiť a zabrániť tak ich ďalšiemu predaju. V ich právomoci bude taktiež aj pozastavenie alebo zatvorenie prevádzky, až kým prevádzkovateľ neodstráni nedostatky.

Viac možností konať by mali mať aj príslušníci polície. V prípade, že zastavia vozidlo, ktoré nespĺňa zákonné podmienky na prevoz potravín, mali by mať právo odobrať vodičovi osvedčenie o evidencií.

Po novom by mohli kontrolóri dať pokutu až do výšky 10 tis. eur aj starostom obcí, ktorí vopred nenahlásia ambulantný predaj. „Myslím si, že to bude dostatočne motivujúce pre starostov, aby zdvihli telefón a nahlásili veterinárom, že tam majú predajcu, ktorý predáva neohlásene bez príslušnej dokumentácie,“ uviedol vo štvrtok šéf rezortu pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek. Zásadnou zmenou v legislatíve je aj to, že zákon už nebude rozlišovať medzi malými strednými a veľkými prevádzkovateľmi pri stanovovaní výšky pokút.