Za teplo si Slováci budúci rok priplatia

29.11.2012

BRATISLAVA 29. novembra (WEBNOVINY) – Cena tepla pre domácnosti sa v budúcom roku mierne zvýši.

Ako informoval na stretnutí s novinármi predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla (SZVT) Miroslav Obšivaný, jednotková cena sa zvýši v priemere o 2 %.

“Spotrebitelia sa ale ďalšieho dramatického zvyšovania cien tepla zatiaľ nemusia obávať,“ uistil Obšivaný.

Za zvyšovaním budúcoročných cien tepla pre domácnosti je zvýšenie fixnej zložky ceny tepla, ktorá tvorí zhruba 30 % z celkovej ceny tepla.

“Dôvodom zvyšovania fixnej zložky ceny tepla je nižšia spotreba tepla u odberateľov,“ spresnil Obšivaný. Podľa teplárov objednávky tepla poklesli v priemere o 7 %.

Pokles objednávok tepla spôsobili rôzne úsporné opatrenia zo strany odberateľov, ako je napríklad zatepľovanie. “V dôsledku toho sa hodnota fixnej zložky zvýši v priemere o necelých 5 %,“ dodal Obšivaný.

Teplári však upozorňujú, že kvôli zvýšeniu jednotkovej ceny tepla nemusia odberatelia za teplo zaplatiť v konečnom dôsledku viac. “Jednotková cena tepla nie je strašiakom. Všetko závisí od toho, koľko si odberatelia tepla objednajú, koľko ho spotrebujú, ako budú šetriť a či výrobca investuje do modernizácie tepelného hospodárstva,“ upozornil Obšivaný.

Odberatelia by sa tak mali podľa neho zamerať nie na vývoj jednotkovej ceny tepla, ale koľko z vlastnej peňaženky za dodávky tepla celkovo zaplatia. „Pri dosiahnutí zníženia spotreby tepla zvýšenie jednotkovej ceny tepla o niekoľko percent vôbec neznamená väčšie ročné platby za dodávku tepla,“ zdôraznil Obšivaný.

Variabilná zložka ceny tepla, ktorá tvorí zhruba 70 % z celkovej ceny, zahŕňa v prevažnej miere náklady na primárne palivo, a teda je závislá od ich cien. “Variabilná zložka ceny tepla v cenách predkladaných úradu ku koncu októbra tohto roka bola v priemere na úrovni roka 2012,“ uzavrel Obšivaný.