Začala sa výstavba mosta cez rieku Poprad

26.3.2012

MNÍŠEK NAD POPRADOM 26. marca (WEBNOVINY) – Minister dopravy Ján Figeľ dnes v Mníšku nad Popradom poklepal základný kameň nového mosta, ktorý spojí slovenský a poľský breh rieky Poprad. Súčasne s novým mostom sa zrekonštruuje a preloží časť cesty I/68, ktorá je v nevyhovujúcom stave.

Poľská strana začne s výstavbou cesty na svojej strane ešte v tomto roku. Výstavbu samotného mosta cez hraničnú rieku zabezpečí slovenská strana s tým, že po ukončení poľská strana uhradí Slovensku polovicu nákladov na výstavbu.

Na slovenskej strane je projekt spolufinancovaný z operačného programu Doprava. Stavebné náklady presiahnu 6,8 mil. eur.

Minister výstavby počas dnešného poklepania základného kameňa stavby zdôraznil, že náklady na výstavbu sú približne o polovicu nižšie, ako bol predpoklad. Podľa neho je to výsledok verejnej súťaže, do ktorej sa prihlásilo až 11 uchádzačov.

Nový most v dĺžke 322,8 metra by mal byť hotový do januára 2014. Celková dĺžka novovybudovaného úseku cesty I/68, vrátane mosta, bude takmer 695 metrov.

Existujúci hraničný priechod Mníšek nad Popradom – Piwniczna na ceste I/68 je momentálne určený len pre vozidlá do 3,5 tony. Navyše, terén a jeho geologická stavba na oboch stranách hranice by vyžadovali technicky zložité riešenie, ktoré by bolo finančne mimoriadne náročné.

Preto bola na eliminovanie týchto nebezpečných úsekov cesty navrhnutá preložka cesty I/68 do novej trasy, ktorej súčasťou je aj výstavba nového mosta cez rieku Poprad. Nová cesta bude zároveň komfortnou cyklomagistrálou až do poľského mesta Nowy Sacz.

„Slovensko a Poľsko sú tradične dobrí susedia. Potrebujeme budovať cestné spojenia, ktoré zlepšia podmienky pre rozvoj cezhraničných podnikateľských aktivít a naštartujú rozvoj turistiky a cestovného ruchu v tejto malebnej časti strednej Európy,“ uviedol Ján Figeľ. Projekt v Mníšku nad Popradom je podľa ministra učebnicovým príkladom toho, na čo majú slúžiť eurofondy.

Cesta I/68 na území Slovenskej republiky patrí do siete štátnych ciest I. triedy. Tvorí dôležitú spojnicu v smere juh – sever (Milhosť, št. hranica SR/MR – Košice – Prešov – Stará Ľubovňa – Mníšek nad Popradom, št. hranica SR/PR).

Na území Poľskej republiky pokračuje cesta pod označením „štátna cesta č. 87“. Šírkové usporiadanie navrhovanej preložky cesty I/68 je upravené o jazdný pruh v strede komunikácie, podľa požiadavky poľskej strany.

Jazdný pruh v strede komunikácie je široký 3,5 m a je navrhnutý v celej dĺžke preložky cesty I/68 na slovenskej strane a cesty na poľskej strane. Tento tretí pruh nebude využívaný verejnou dopravou, ale bude slúžiť iba pre účely hraničnej a cudzineckej polície, vozidlám diplomatických služieb a vozidlám záchranného systému.

Stredný pruh je navrhnutý od hraničného priechodu na slovenskej strane v dĺžke približne 1 000 m smerom na poľskú stranu. V pridruženom dopravnom priestore cesty I/68 vznikne priestor aj pre pešiu a cyklistickú dopravu. Cyklistické pruhy budú jednosmerné so šírkou 1,50 metra. Šírka chodníkov pre peších bude 1,50 metra.