Záchrancom spotrebiteľov pri dodávkach plynu bude SPP

18.10.2013

BRATISLAVA 18. októbra (WEBNOVINY) – Záchrancom spotrebiteľov pri dodávkach zemného plynu, takzvaný dodávateľ poslednej inštancie, bude aj naďalej Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP).

Slovenský dominantný dodávateľ plynu ako jediný zo všetkých dodávateľov prejavil o túto pozíciu v tendri vyhlásenom Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO).

„Pri plyne sa prihlásil jeden uchádzač a už aj bolo vydané rozhodnutie. Dodávateľa poslednej inštancie v plyne bude vykonávať SPP,“ potvrdil pre agentúru SITA hovorca regulačného úradu Miroslav Lupták.

Dodávateľa poslednej inštancie hľadal regulátor aj pri dodávkach elektriny. Tu výsledok zatiaľ nie je známy. „V elektrine lehota uplynula v stredu 16. októbra. Výsledky nie sú zatiaľ známe,“ dodal Lupták. Potvrdil len to, že dodávateľom poslednej inštancie pri elektrine chce byť viacero záujemcov. Menovať ich zatiaľ nechcel.

V súčasnosti sú dodávateľmi poslednej inštancie pri dodávkach elektriny Východoslovenská energetika, Stredoslovenská energetika a Západoslovenská energetika a pri dodávkach zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel. Dodávateľom poslednej inštancie sa však od budúceho roka môže stať každý subjekt, ktorý má povolenie na dodávku elektriny alebo plynu. Musí však splniť niekoľko podmienok.

Dodávateľ poslednej inštancie je povinný namiesto pôvodných dodávateľov odberateľom dodávať energie počas troch mesiacov. Počas tohto obdobia si môže odberateľ vybrať nového dodávateľa, ktorý mu bude vyhovovať. Ak si však do troch mesiacov odberateľ nevyberie žiadneho nového dodávateľa elektrickej energie, automaticky sa v súčasnosti stane zákazníkom SSE, VSE či ZSE.

Inak je to pri výbere dodávateľa plynu. Ak odberateľ počas troch mesiacov od zavedenia režimu dodávateľa poslednej inštancie neuzavrie zmluvu s novým dodávateľom plynu, dodávateľ poslednej inštancie mu plyn prestane dodávať a jeho prípadný odber bude posudzovaný ako čierny odber. Podľa informácií regulačného úradu, na Slovensku bol zatiaľ päťkrát vyhlásený režim dodávateľa poslednej inštancie pri dodávkach elektriny a raz pri dodávkach zemného plynu.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.