Začiatok prác na stavbe D1 stojí, tender stále kontrolujú

7.8.2012

BRATISLAVA 7. augusta (WEBNOVINY) – Ukončenie verejnej súťaže na doprojektovanie a výstavbu vyše 15-kilometrovej diaľnice D1 Hubová – Ivachnová zostáva v nedohľadne. Odďaľuje sa tak aj začatie prác, ktoré sú naplánované na tri a pol roka a majú byť financované z peňazí Európskej únie cez Operačný program Doprava.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zatiaľ nerozhodol o námietke vylúčeného slovensko-talianskeho združenia Hant BA DS, a.s. a INC S.p.A. Obe firmy v tendri spoločne predložili najnižšiu cenu za vykonanie prác na diaľnici pri Ružomberku. Úrad zároveň pokračuje v kontrole postupu zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy na podnet samotnej Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ktorá o kontrolu vlastného tendra požiadala ešte v polovici júna.

„Úrad vykonáva kontrolu postupu zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy z podnetu kontrolovaného na ním zadávanú zákazku. Kontrola toho času nie je ukončená,“ uviedla v utorok pre agentúru SITA Katarína Némethová z Úradu pre verejné obstarávanie.

Predmetom kontroly bude súlad so zákonom

Diaľničiari požiadali o kontrolu vlastného tendra aj v prípade verejného obstarávania na činnosť stavebného dozoru pre výstavbu diaľnice Hubová – Ivachnová. „Predmetom kontroly je riadne a úplné zistenie objektívneho stavu vecí a súlad so zákonom o verejnom obstarávaní z dokumentácie predloženej kontrolovaným,“ dodala Némethová. Úrad tvrdí, že kontrolu uzavrie v zákonom stanovenej lehote a o jej výsledkoch bude informovať. V zákonom určenom termíne prisľúbil rozhodnúť aj o námietke.

Podnet na vykonanie kontroly postupu zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy môže podľa zákona o verejnom obstarávaní podať nielen úrad, ale aj kontrolovaný, čiže verejný obstarávateľ na ním zadávanú zákazku, a Úrad vlády SR. Podnet na uskutočnenie kontroly musí obstarávateľ doručiť úradu najneskôr sedem pracovných dní pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, alebo pred ukončením súťaže návrhov. V tomto prípade to podľa úradu bolo naplnené.

NDS vyhlásila tender na výstavbu D1 Hubová – Ivachnová vlani v októbri. Ponuky siedmich uchádzačov otvárali 5. marca. Najnižšiu cenu za vykonanie prác navrhlo združenie firiem Hant BA DS z Považskej Bystrice a INC z Turína, a to 207,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Predstavuje to takmer 45 % zo štátom predpokladanej ceny vo výške 465,71 mil. eur. Skupina Inžinierske stavby, a.s. Košice a TuCon, a.s. Žilina predložila druhú najnižšiu cenu 215,38 mil. eur. Nasleduje ďalšie slovensko-talianske združenie Dúha, a.s. Prešov – Impregilo S.p.A. s ponukou 224,9 mil. eur.

Ministerstvo úsek chce financovať z eurofondov

Hant a jeho taliansky partner podali námietku na ÚVO po tom, čo NDS zamietla ich žiadosť a nezmenila rozhodnutie o vylúčení tohto uchádzača. „Sme presvedčení, že naše vylúčenie z dôvodu nízkej ceny nie je opodstatnené. Cenové hladiny ponúk sú aj v iných súťažiach o niekoľko desiatok percent nižšie ako odhadované ceny,“ uviedla už skôr pre agentúru SITA Miriam Bayerová z materskej spoločnosti považskobystrickej firmy Hant BA, a.s.

Ak majú európske peniaze ísť na stavbu D1 Hubová – Ivachnová ešte v tomto programovom období, práce musia začať najneskôr v lete tohto roka, aby mohli byť dokončené do konca roka 2015. Ministerstvo dopravy naďalej počíta s financovaním výstavby tohto úseku diaľnice z eurofondov. „Všetky výdavky, ktoré vzniknú do decembra 2015, budú považované za oprávnené. Výdavky súvisiace s prípadným predĺžením lehoty výstavby do roku 2016 budú musieť byť hradené z vlastných zdrojov prijímateľa,“ informoval predtým agentúru SITA rezortný hovorca Martin Kóňa.

Tender na činnosť stavebného dozoru pri výstavbe diaľnice Hubová – Ivachnová začali diaľničiari v marci tohto roka. Predpokladaná cena za poskytovanie uvedenej služby počas piatich rokov dosahuje 9,31 mil. eur bez DPH.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.