Začiatok prác na stavbe D1 stojí, tender stále kontrolujú

7.8.2012

BRATISLAVA 7. augusta (WEBNOVINY) – Ukončenie verejnej súťaže na doprojektovanie a výstavbu vyše 15-kilometrovej diaľnice D1 Hubová – Ivachnová zostáva v nedohľadne. Odďaľuje sa tak aj začatie prác, ktoré sú naplánované na tri a pol roka a majú byť financované z peňazí Európskej únie cez Operačný program Doprava.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zatiaľ nerozhodol o námietke vylúčeného slovensko-talianskeho združenia Hant BA DS, a.s. a INC S.p.A. Obe firmy v tendri spoločne predložili najnižšiu cenu za vykonanie prác na diaľnici pri Ružomberku. Úrad zároveň pokračuje v kontrole postupu zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy na podnet samotnej Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ktorá o kontrolu vlastného tendra požiadala ešte v polovici júna.

„Úrad vykonáva kontrolu postupu zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy z podnetu kontrolovaného na ním zadávanú zákazku. Kontrola toho času nie je ukončená,“ uviedla v utorok pre agentúru SITA Katarína Némethová z Úradu pre verejné obstarávanie.

Predmetom kontroly bude súlad so zákonom

Diaľničiari požiadali o kontrolu vlastného tendra aj v prípade verejného obstarávania na činnosť stavebného dozoru pre výstavbu diaľnice Hubová – Ivachnová. „Predmetom kontroly je riadne a úplné zistenie objektívneho stavu vecí a súlad so zákonom o verejnom obstarávaní z dokumentácie predloženej kontrolovaným,“ dodala Némethová. Úrad tvrdí, že kontrolu uzavrie v zákonom stanovenej lehote a o jej výsledkoch bude informovať. V zákonom určenom termíne prisľúbil rozhodnúť aj o námietke.

Podnet na vykonanie kontroly postupu zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy môže podľa zákona o verejnom obstarávaní podať nielen úrad, ale aj kontrolovaný, čiže verejný obstarávateľ na ním zadávanú zákazku, a Úrad vlády SR. Podnet na uskutočnenie kontroly musí obstarávateľ doručiť úradu najneskôr sedem pracovných dní pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, alebo pred ukončením súťaže návrhov. V tomto prípade to podľa úradu bolo naplnené.

NDS vyhlásila tender na výstavbu D1 Hubová – Ivachnová vlani v októbri. Ponuky siedmich uchádzačov otvárali 5. marca. Najnižšiu cenu za vykonanie prác navrhlo združenie firiem Hant BA DS z Považskej Bystrice a INC z Turína, a to 207,5 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Predstavuje to takmer 45 % zo štátom predpokladanej ceny vo výške 465,71 mil. eur. Skupina Inžinierske stavby, a.s. Košice a TuCon, a.s. Žilina predložila druhú najnižšiu cenu 215,38 mil. eur. Nasleduje ďalšie slovensko-talianske združenie Dúha, a.s. Prešov – Impregilo S.p.A. s ponukou 224,9 mil. eur.

Ministerstvo úsek chce financovať z eurofondov

Hant a jeho taliansky partner podali námietku na ÚVO po tom, čo NDS zamietla ich žiadosť a nezmenila rozhodnutie o vylúčení tohto uchádzača. „Sme presvedčení, že naše vylúčenie z dôvodu nízkej ceny nie je opodstatnené. Cenové hladiny ponúk sú aj v iných súťažiach o niekoľko desiatok percent nižšie ako odhadované ceny,“ uviedla už skôr pre agentúru SITA Miriam Bayerová z materskej spoločnosti považskobystrickej firmy Hant BA, a.s.

Ak majú európske peniaze ísť na stavbu D1 Hubová – Ivachnová ešte v tomto programovom období, práce musia začať najneskôr v lete tohto roka, aby mohli byť dokončené do konca roka 2015. Ministerstvo dopravy naďalej počíta s financovaním výstavby tohto úseku diaľnice z eurofondov. „Všetky výdavky, ktoré vzniknú do decembra 2015, budú považované za oprávnené. Výdavky súvisiace s prípadným predĺžením lehoty výstavby do roku 2016 budú musieť byť hradené z vlastných zdrojov prijímateľa,“ informoval predtým agentúru SITA rezortný hovorca Martin Kóňa.

Tender na činnosť stavebného dozoru pri výstavbe diaľnice Hubová – Ivachnová začali diaľničiari v marci tohto roka. Predpokladaná cena za poskytovanie uvedenej služby počas piatich rokov dosahuje 9,31 mil. eur bez DPH.