Začne sa konanie projektu prepojenia železníc v Bratislave

18.5.2012

BRATISLAVA 18. mája (WEBNOVINY) – Stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania v súvislosti s projektom prepojenia železníc v hlavnom meste.

Spoločnosť Dopravoprojekt, ktorá je spracovateľom projektovej dokumentácie, predložila úradu do stanoveného termínu (11. mája) potrebné doklady.

V polovici júna je zvolané miestne zisťovanie stavebného konania. „Ak prebehne stavebné konanie kladne, vydáme stavebné povolenie. V opačnom prípade bude konanie zastavené,“ informoval Štefan Hrivňák z Úradu pre reguláciu železničnej dopravy.

Prepojenie bratislavských železníc

Trať na území hlavného mesta má plniť funkcie prímestskej a vnútromestskej dopravy. Ide o prepojenie železničnej stanice Bratislava Rača cez stanicu Bratislava-Predmestie, Bratislava-Filiálka až po železničnú stanicu Bratislava-Petržalka.

Cieľom celého projektu je integrovať Bratislavu do európskej siete vybudovaním železničnej osi Paríž – Štrasburg – Stuttgart – Viedeň – Bratislava – Budapešť. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa týka prvej etapy projektu, teda úseku Predmestie – Filiálka.

Prvá etapa projektu by mala byť hotová v roku 2015

Investorom sú Železnice Slovenskej republiky, tie vyhlásili vo februári verejnú súťaž na prvú etapu prác v rámci projektu prepojenia železničného koridoru TEN-T s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave. Odložiť museli dva predchádzajúce termíny otvárania ponúk, a to v polovici apríla i začiatkom mája pre námietky uchádzačov.

Predpokladaná cena prvej časti výstavby mestskej železničnej infraštruktúry počas troch rokov predstavuje 424 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Tender je zameraný na vybudovanie novej železničnej stanice Bratislava, Filiálka pri Trnavskom mýte a jej napojenie na železničnú stanicu Bratislava, Predmestie vyše dvojkilometrovým tunelom a ďalej do Petržalky.

Výstavba uvedenej dvojkoľajovej trate si zároveň vyžiada rekonštrukciu jednokoľajového železničného mosta medzi Hlavnou stanicou a stanicou Bratislava, Nové Mesto, ako aj preložku inžinierskych sietí. Na stanici Nové Mesto bude nevyhnutná aj výmena zabezpečovacieho zariadenia. Správca železničnej infraštruktúry chce investíciu financovať z prostriedkov Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu cez Operačný program Doprava v súčasnom programovom období. Prvá etapa projektu by mala byť hotová v roku 2015.