Zahraničné banky nesmú v Rusku otvárať pobočky

MOSKVA 15. marca (WEBNOVINY) – Ruský prezident Vladimir Putin v piatok podpísal vládny návrh zákona, ktorý zahraničným bankám zakazuje otvárať pobočky v Ruskej federácii.

Zákon prijala štátna Duma 22. februára, horná komora parlamentu Rada federácie ho potvrdila 6. marca.

Novou legislatívou vláda napĺňa stratégiu rozvoja bankovníctva do roku 2015 a do právneho systému prináša výsledky dohôd v rámci prístupových rokovaní o členstve Ruska v Svetovej obchodnej organizácii (WTO). Informovala o tom ruská tlačová agentúra RAPSI.

Z novej legislatívy vypadáva termín pobočka banky a články upravujúce registráciu finančných inštitúcií so zahraničným kapitálom po novom nepočítajú ani s termínom „pobočky zahraničnej banky“.

Zákon stanovuje, že zahraničný kapitál v bankovom systéme krajiny držia dcérske spoločnosti cudzích bánk registrované podľa ruských zákonov.

Pobočky, na rozdiel od dcérskych spoločností zahraničných bánk, nepodliehajú ruskej jurisdikcii, nemajú povinnosť prispievať do rezervných fondov, ani predkladať správy ruskej centrálnej banke, uvádza sa vo vysvetlivkách k zákonu.

Predkladatelia legislatívy to považujú za zvýhodnenia, ktorá môžu poškodiť konkurencieschopnosť ruských bánk.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...