Zahraniční exekútori vymohli Slovensku vyše 200-tisíc eur

BRATISLAVA 23. júla (WEBNOVINY) – Viac ako 200 tis. eur vymohli v mene Slovenska za prvý polrok tohto roka zahraniční exekútori.

Počet prijatých a odoslaných žiadostí o pomoc pri vymáhaní za prvý polrok tohto roka bol podľa vyjadrení finančnej správy 208.

Slovenskí exekútori vymohli pre zahraničné finančné správy 267 638 eur. Finančná správa najčastejšie spolupracuje s finančnými správami susedných krajín, teda s Českom, Maďarskom, Rakúskom a Nemeckom.

V rámci Európskej Únie je vymáhanie finančných pohľadávok, teda dlhov na daniach a clách, zabezpečené prostredníctvom inštitútu medzinárodnej pomoci pri vymáhaní. Okrem samotného vymáhania zahŕňa táto forma pomoci aj poskytovanie informácií a doručovanie písomností pre účely vymáhania.

Daňové a colné úrady majú teda možnosť získať úhradu dlhov aj v prípadoch, ak dlžník nemá trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky, ak dlžník vlastní na území iného členského štátu napríklad nehnuteľnosť alebo poberá mzdu či iný príjem.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...