Zahraničný dlh SR v januári stúpol, vrátane záväzkov vlády

BRATISLAVA 30. apríla (WEBNOVINY) – Zahraničný dlh Slovenska v prvom mesiaci tohto roka podľa predbežných údajov centrálnej banky naďalej rástol.

Oproti decembru sa podľa Národnej banky Slovenska zvýšil o 1,865 mld. USD na 72,789 mld. USD. V medziročnom porovnaní bol pritom hrubý zahraničný dlh Slovenska vyšší o 2,37 mld. USD.

Na medzimesačnom náraste zahraničnej zadlženosti sa v januári podieľala väčšina sledovaných sektorov. Najvyšší nárast zahraničných pasív oproti decembru vykázali komerčné banky o 951,6 mil. USD na 5,883 mld. USD.

Nasledovala vláda s medzimesačným nárastom externého dlhu o 602,5 mil. USD na 26,832 mld. USD. Zvýšil sa aj dlh z medzipodnikových pôžičiek pri priamych investíciách o 429,6 mil. USD na 16,672 mld. USD a dlh centrálnej banky o 336,4 mil. USD na 13,087 mld. USD. Ostatné sektory ako jediné vykázali medzimesačný pokles zahraničného dlhu o 454,9 mil. USD na 10,316 mld. USD.

Na medziročnej báze najvýraznejšie však stúpli zahraničné záväzky vlády, a to o 9,822 mld. USD. Externý dlh z medzipodnikových pôžičiek pri priamych investíciách stúpol oproti januáru 2012 o 1,5 mld. USD a o 320,5 mil. USD bol medziročne vyšší aj hrubý zahraničný dlh ostatných sektorov. Na druhej strane externý dlh centrálnej banky poklesol o 7,66 mld. USD a zahraničné pasíva komerčných bánk klesli o 1,612 mld. USD.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...