Zahraničný dlh SR v novembri opäť vzrástol

BRATISLAVA 28. februára (WEBNOVINY) – Zahraničný dlh Slovenska v novembri minulého roka naďalej rástol.

Podľa predbežných údajov Národnej banky Slovenska (NBS) v porovnaní s októbrom stúpol o 920,3 mil. USD na 69,294 mld. USD. Oproti novembru 2011 bola však zahraničná zadlženosť Slovenska stále nižšia, a to o 2,801 mld. USD.

Na medzimesačnom náraste zahraničných pasív sa v najväčšej miere v novembri podieľala vláda, ktorej dlh stúpol oproti októbru o 1,685 mld. USD na 25,578 mld. USD. Vyšší bol aj externý dlh bankového sektora o 229,6 mil. USD na úrovni 5,646 mld. USD a mierne stúpol aj dlh z medzipodnikových pôžičiek pri priamych investíciách o 32,1 mil. USD na 15,845 mld. USD.

Naopak, zahraničné záväzky centrálnej banky v novembri oproti októbru klesli o 1,008 mld. USD na 11,399 mld. USD a zahraničný dlh ostatných sektorov sa mierne znížil o 18,4 mil. USD na 10,826 mld. USD.

V medziročnom porovnaní najvýraznejšie rovnako rástli zahraničné pasíva vlády. Tie boli oproti jedenástemu mesiacu roka 2011 vyššie o 9,667 mld. USD. Okrem toho stúpol aj zahraničný dlh z medzipodnikových pôžičiek pri priamych investíciách o 603,9 mil. USD.

Najväčší medziročný pokles na druhej strane zaznamenala centrálna banka, ktorej externé pasíva sa znížili o 9,036 mld. USD. Dlh bánk klesol o 3,781 mld. USD a ostatných sektorov o 254,6 mil. USD.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...