Zákazníci za prístup k plynu nebudú priplácať

15.11.2013

BRATISLAVA 15. novembra (WEBNOVINY) – Za prístup do plynovej distribučnej sieti si zákazníci budúci rok nepriplatia.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) totiž ponechal tarifu za prístup do distribučnej siete pre spoločnosť SPP-distribúcia na úrovni tohto roka.

„Sadzba za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete zostala oproti rokom 2012 a 2013 nezmenená. V rámci tarifných sadzieb pre jednotlivé odberné miesta distribučnej siete za distribúciu plynu nastali mierne zmeny, ale pre zraniteľných odberateľov plynu, domácnosti a malé podniky, a veľkých priemyselných odberateľov plynu zostali tieto tarifné sadzby nezmenené,“ informoval hovorca regulačného úradu Miroslav Lupták.

Vydané cenové rozhodnutie pre SPP-distribúcia na rok 2014 zostáva platné až do konca regulačného obdobia, to jest do roku 2016. „Stabilita taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu je významným faktorom cenovej regulácie v plynárenstve. Všetkým účastníkom trhu umožňuje lepšiu predvídateľnosť ďalších krokov a je pozitívnym signálom pre tvorbu koncových cien zemného plynu pre všetky skupiny odberateľov,“ konštatoval Lupták.