Zákazníci za prístup k plynu nebudú priplácať

15.11.2013

BRATISLAVA 15. novembra (WEBNOVINY) – Za prístup do plynovej distribučnej sieti si zákazníci budúci rok nepriplatia.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) totiž ponechal tarifu za prístup do distribučnej siete pre spoločnosť SPP-distribúcia na úrovni tohto roka.

„Sadzba za prístup do vysokotlakovej distribučnej siete zostala oproti rokom 2012 a 2013 nezmenená. V rámci tarifných sadzieb pre jednotlivé odberné miesta distribučnej siete za distribúciu plynu nastali mierne zmeny, ale pre zraniteľných odberateľov plynu, domácnosti a malé podniky, a veľkých priemyselných odberateľov plynu zostali tieto tarifné sadzby nezmenené,“ informoval hovorca regulačného úradu Miroslav Lupták.

Vydané cenové rozhodnutie pre SPP-distribúcia na rok 2014 zostáva platné až do konca regulačného obdobia, to jest do roku 2016. „Stabilita taríf za prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu je významným faktorom cenovej regulácie v plynárenstve. Všetkým účastníkom trhu umožňuje lepšiu predvídateľnosť ďalších krokov a je pozitívnym signálom pre tvorbu koncových cien zemného plynu pre všetky skupiny odberateľov,“ konštatoval Lupták.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.