ZÁLEŽÍ NÁM NA RODINE

25.4.2012

BRATISLAVA 25. apríla (WBN/PR) – Počuli ste už o súťaži Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí? Tento rok sa konal už jej 11. ročník, ktorý 8. marca vyvrcholil medzinárodnou konferenciou Zastúpenie žien vo vrcholových orgánoch spoločností. V rámci súťaže sa každý rok odovzdávajú ocenenia zamestnávateľom, ktorí poskytujú mužom i ženám rovnaké šance uplatniť sa. Zároveň dbajú na konkrétne opatrenia, aby si zamestnanci mohli jednoducho zosúladiť pracovný, rodinný a osobný život a poprípade mali možnosť využiť flexibilné formy práce. Ocenenia odovzdal podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jozef Mihál v dvoch kategóriách: Podiel žien na riadení a Podpora zosúlaďovania pracovného a rodinného života, vrátane využívania flexibilných foriem práce.

T-Systems Slovakia s.r.o., získal ocenenie práve v druhej kategórii, a to za aktívne využívanie flexibilných foriem práce, ako je pružný alebo skrátený pracovný čas. Bez povšimnutia neobišiel ani úspešný Work-Life Balance program, prostredníctvom ktorého majú zamestnanci možnosť využiť bezplatné konzultácie u odborníkov na pracovné, finančné a právne témy. T-Systems Slovakia má program vyvinutý i špeciálne pre ženy na materskej a rodičovskej dovolenke alebo pre ženy po nástupe z materskej alebo rodičovskej dovolenky späť do pracovného prostredia. Zamestnankyne s deťmi do 12 rokov môžu zase využiť prácu z domu a všetci s rodinami sa raz do mesiaca stretávajú na spoločných víkendových výletoch.