Zamestnanosť v priemysle v decembri zrýchlila rast

10.2.2012

BRATISLAVA 10. februára (WEBNOVINY) – Zamestnanosť v priemysle v decembri medziročne vzrástla o 3,2 %. Oproti novembru vlaňajška to znamená zvýšenie medziročného rastu zamestnanosti o 0,4 percentuálneho bodu. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa zamestnanosť v minuloročnom decembri oproti decembru 2010 zvýšila vo väčšine sledovaných odvetví.

Relatívne najviac stúpla v informačných a komunikačných činnostiach, a to o 12,1 %. Vo vybraných trhových službách sa zamestnanosť zvýšila o 5,7 %. Pokles zamestnanosti vykázalo stavebníctvo, o 3,5 % a veľkoobchod o 0,1 %. V predaji a oprave motorových vozidiel, maloobchode a v ubytovaní sa nezmenila.

V priemere za celý minulý rok pracovalo v priemysle 499,4 tisíc osôb, z toho v priemyselnej výrobe 451,6 tisíc. V stavebníctve bolo zamestnaných 173 tisíc pracovníkov a v maloobchode pracovalo 153,6 tisíc ľudí. Vybrané trhové služby zamestnávali 127,3 tisíc osôb, doprava a skladovanie 112,2 tisíc ľudí a veľkoobchod 94,7 tisíc osôb.

V porovnaní s rokom 2010 vzrástla vlani zamestnanosť v informačných a komunikačných činnostiach o 13,8 %, vo vybraných trhových službách o 5,6 %, priemysle o 4,3 %, doprave a skladovaní o 1,4 % a v maloobchode o 0,8 %. Klesla v stavebníctve o 3,6 %, ubytovaní o 1 %, vo veľkoobchode o 0,6 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 0,5 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,1 %.