Zamestnanosť v SR začiatkom roka klesla vo väčšine odvetví

12.3.2012

BRATISLAVA 12. februára (WEBNOVINY) – Zamestnanosť v januári tohto roku medziročne klesla vo väčšine sledovaných odvetví. Relatívne najviac sa znížila v stavebníctve, keď klesla o 5,4 %.

V prvom mesiaci tohto roka bola zamestnanosť podľa údajov Štatistického úradu SR medziročne nižšia aj v doprave a skladovaní, kde sa znížila o 5,1 %, v predaji a oprave motorových vozidiel klesla o 3,7 %, v maloobchode o 0,9 % a vo veľkoobchode a v informačných a komunikačných činnostiach zhodne o 0,5 %.

Naopak počet zamestnaných osôb v januári tohto roku vzrástol vo vybraných trhových službách o 4,6 %, v ubytovaní o 1,3 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,1 %. Zamestnanosť v priemysle medziročne vzrástla len o 0,2 %, keď oproti decembru minulého roka spomalilo tempo rastu zamestnanosti o 3,1 percentuálneho bodu.

Najviac zamestnaných osôb bolo v januári tohto roku v priemysle, kde pracovalo 499,4 tisíc osôb, z toho v priemyselnej výrobe 453,1 tisíc. Stavebníctvo zamestnávalo 165,9 tisíc osôb, maloobchod 152,3 tisíc, vybrané trhové služby 130,6 tisíc. V doprave a skladovaní bolo zamestnaných 104,4 tisíc osôb, vo veľkoobchode 94,1 tisíc ľudí, informačné a komunikačné činnosti zamestnávali 39,5 tisíc ľudí, činnosti reštaurácií a pohostinstiev 29 tisíc, predaj a oprava motorových vozidiel 20,2 tisíc a ubytovanie 9,6 tisíc ľudí.