Zamestnávatelia majú zabezpečiť viac zdravotných prehliadok

20.2.2013

BRATISLAVA 20. februára (WEBNOVINY) – Zamestnávateľom by mali pribudnúť nové povinnosti vo vzťahu k svojim pracovníkom a ich zdraviu.

Po novom by totiž mali zabezpečovať lekárske preventívne prehliadky aj pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú z hľadiska rizika do druhej kategórie, a to raz za štyri roky.

Zamestnávatelia sú v súčasnosti povinní zabezpečiť prehliadky len zamestnancom, ktorých práca je zaradená do kategórie 3 alebo 4 a rovnako tak u pracovníkov, kde sa zdravotná spôsobilosť vyžaduje podľa osobitných predpisov. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) úpravu navrhuje v zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý odobrila i vláda.

„Tieto lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci je potrebné zabezpečiť najmä u tých zamestnancov, ktorých zdravie je ohrozené vznikom choroby z povolania,“ uvádza rezort v dôvodovej správe.

Rezort určuje náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby

MZ tento krok obhajuje najmä tým, že na Slovensku je každoročne hlásených 450 až 500 chorôb z povolania, z ktorých 60 až 65 % sa vyskytuje u ľudí vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie. Zamestnávateľ bude mať zároveň povinnosť zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky aj u zamestnancov, ktorí pre zdravotné dôvody nepracovali dlhšie ako šesť mesiacov a sú v kategórií 2, 3 alebo 4. Rovnaké povinnosti sa budú vzťahovať aj na fyzickú osobu-podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby.

Návrh novely zákona upravuje aj podmienky zriadenia pracovnej zdravotnej služby vrátane jej činnosti a to všetko do jedného právneho predpisu. Doterajšia legislatívna úprava bola totiž rozdelená do dvoch zákonov, čo v praxi podľa MZ spôsobovalo zamestnávateľom problémy. Rezort zároveň určuje i náplň činnosti pracovnej zdravotnej služby, ktorá medzi iným bude hodnotiť zdravotné riziká, vypracovávať pre zamestnávateľa posudok o riziku, navrhovať zaradenie prác do kategórií či pripravovať rozbory pracovnej neschopnosti.

Zvýšia sa náklady na cenu práce

Ministerstvo vnútra v rámci pripomienkového konania upozornilo, že nakoľko sa rozširuje spektrum nariadených vyšetrení a hodnotení pracovného prostredia aj o druhú rizikovú kategóriu bude to pre zamestnávateľov predstavovať značný nárast finančných výdavkov.

„Ministerstvo vnútra SR ako zamestnávateľ cca 42 tisíc zamestnancov nemá vo svojom rozpočte na rok 2013 vyčlenené finančné prostriedky, ktoré by mohli pokryť značné náklady na navrhované výkony pracovnej zdravotnej služby,“ konštatoval rezort vnútra. Zároveň dodáva, že sa to dotkne všetkých zamestnávateľov, čím sa zvýšia náklady na cenu práce a následne sa tak môže znižovať zamestnanosť.

Ministerstvo predpokladá účinnosť novely zákona v júli tohto roka. Schváliť ho ešte musí parlament a podpísať prezident SR.

Táto webová stránka potrebuje pre svoje riadne fungovanie určité súbory cookies. Tieto súbory cookies sú pre jej fungovanie technicky nevyhnutné. V prípade Vášho udelenia povolenia, súhlasíte s používaním súborov cookies (všetkých súborov cookies alebo len súborov cookies technicky nevyhnutných). Možnosti nastavenia súborov cookies, ktoré si môžete prispôsobiť, ako aj bližšie informácie o súboroch cookies, ktoré prevádzkovateľ tejto webovej stránky využíva, nájdete na Viac informácií o cookies a prispôsobení výberu.