Záujem o úvery na bývanie chladne, Slovákov trápi neistota

28.11.2012

BRATISLAVA 28. novembra (WEBNOVINY) – V treťom štvrťroku sa mierne znížil záujem o úvery na nehnuteľnosti v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom aj v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.

Ako ďalej konštatovala Národná banka Slovenska, nižší záujem pravdepodobne pramenil zo stále pretrvávajúcej neistoty ďalšieho vývoja a nezlepšujúcej sa situácie na trhu práce.

Pokles reálnych príjmov pôsobil tlmiaco na výraznejšiu úverovú expanziu. Banky poskytli domácnostiam v treťom kvartáli úvery na nehnuteľnosti v celkovom objeme 892 mil. eur, medziročne je to pokles o 53 mil. eur.

Podiel úverov na nehnuteľnosti na celkovo poskytnutých úveroch pri abstrahovaní od prečerpaní bežných účtov a kreditných kariet sa znížil o štyri percentuálne body na 67 %, čím sa dostal na úroveň z prelomu rokov.

Dominantnými zostala doba fixácie úrokovej sadzby nad 1 rok do 5 rokov. Pri úveroch s takouto dĺžkou fixácie ponúkajú banky podľa centrálnej banky najnižšie úrokové sadzby, takže aj z dopytovej aj z ponukovej stránky prevláda záujem najmä o tieto úvery na nehnuteľnosti.

Podiel týchto úverov tvorí približne 80 % z celkovo poskytnutých úverov na nehnuteľnosti. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa len mierne zvýšil podiel úverov s lehotou fixácie nad 5 rokov, avšak objemy týchto úverov dosahujú veľmi malé hodnoty. Relatívne nízky dopyt po úveroch s dlhou dobou fixácie súvisí podľa národnej banky najmä s vysokými úrokovými sadzbami.

Stav zlyhaných úverov vzrástol v treťom štvrťroku medzikvartálne o 20 mil. eur na 400 mil. eur. V rámci štruktúry úverov na nehnuteľnosti sa najviac zvýšil stav iných úverov na nehnuteľnosti, a to o 16 mil. eur, a hypotekárnych úverov o 2,7 mil. eur. Zvyšok nárastu tvorili zlyhané úvery stavebných sporiteľní.

Podiel zlyhaných úverov na nehnuteľnosti na celkovom stave úverov na nehnuteľnosti zostal konštantný na úrovni približne 3,1 %. Úročenie úverov na nehnuteľnosti sa počas tretieho kvartálu najprv mierne zvyšovalo. V septembri však prišiel pokles vplyvom sezónnosti, keď banky začínajú podľa centrálnej banky jesenné znižovanie úrokových sadzieb s cieľom prilákať klientov.