Zdaňovanie autorských honorárov sa zmenilo

BRATISLAVA – 14. januára (WEBNOVINY) – Pri príjmoch sa aj naďalej daň v zásade vyberá zrážkou. Pred jej zrazením však subjekt vyplácajúci honorár už nebude môcť na príjem uplatniť 40-percentné paušálne výdavky a až následne zvyšnú sumu zdaniť.

Po novom sa zavádza možnosť ešte pred zdanením príspevku odpočítať od honorára výdavky na povinný odvod do Literárneho fondu vo výške 2 %. Po odrátaní tohto odvodu sa zo zvyšnej sumy strhne zrážková daň vo výške 19 %.

Možnosť uplatniť si paušálne výdavky na honoráre zrušilo ministerstvo financií z toho dôvodu, že od začiatku tohto roka sú 40-percentné paušálne výdavky limitované maximálnou sumou 5 040 eur ročne. Keďže počas zdaňovacieho obdobia by subjekt vyplácajúci honorár nevedel skontrolovať, či si autor neuplatnil paušálne výdavky v maximálnej mesačnej sume 420 eur na iné honoráre, paušálne výdavky sa po novom dajú využiť len pri podaní daňového priznania.

Viac informácií a príkladov nájdete TU.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...