Zdravotné odvody pri zrušení spoločnosti

Tak ako podiel na zisku, tak aj vyrovnávací podiel, ako aj podiel na likvidačnom zostatku sú základom pre vyrubenie zdravotného odvodu. Sadzba pre výpočet zdravotného odvodu predstavuje 14% zo základu.

Pri likvidácii ide o postup, kedy sa v spoločnosti po jej zrušení musí vysporiadať majetok. Môže ísť o peniaze na účte, prípadne aj v pokladni. Ale taktiež môže ísť o majetok, akým môžu byť pohľadávky, nábytok, rôzne hnuteľné veci.

Viac sa dozviete V TOMTO ČLÁNKU.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...