Zdravotné poisťovne podali viac exekučných návrhov

BRATISLAVA 10. januára (WEBNOVINY) – Zdravotné poisťovne (ZP) podali v roku 2012 viac návrhov na exekúciu ako rok predtým.

Ich počet medziročne stúpol najviac v zdravotnej poisťovni Dôvera a to o 30 %, o viac ako 24 % vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a o 9, 4 % v Union zdravotnej poisťovni. Napriek týmto číslam sa množstvo neplatičov v roku 2012 oproti roku 2011 v Dôvere a VšZP znížilo, v Union z.p. sa ich počet takmer nezmenil.

V poslednej spomínanej poisťovni evidovali ku koncu minulého roka 50 tisíc neplatičov, ktorí dlhovali viac ako 30 miliónov eur. Návrhy na vykonanie exekúcie podali v 31 196 prípadoch, pričom do konca uplynulého roka sa im podarilo takýmto spôsobom vymôcť 8,3 milióna eur.

Exekučné konanie je posledná možnosť

VšZP poskytla údaje ku koncu septembra 2012, kedy počet klientov dlhujúcich poistné predstavoval 357 328, pričom ich záväzky sa vyšplhali na takmer 257 miliónov eur. „Za obdobie 9 mesiacov (k 30. septembru 2012) VšZP podala 70 826 nových návrhov na exekúcie v celkovom objeme 42,8 mil.. eur,“ informovala hovorkyňa VšZP Dana Gašparíková.

Koľko z tejto sumy sa najväčšej poisťovni podarilo vymôcť, neuviedla. Aktuálny údaj z Dôvery hovorí zase o 82 919 neplatičoch a 78,5-miliónovom dlhu. Do konca minulého roka podala poisťovňa návrh na exekučné konanie voči 20 tisícom z nich. Pohľadávky, ktoré sa jej exekúciou podarilo vymôcť, dosiahli sumu 3,2 milióna eur.

“Návrh na exekučné konanie podávame až vtedy, keď sme vyčerpali všetky prostriedky smerujúce k dohode a zaplateniu dlhu bez exekúcie,“ uviedla PR špecialistka Dôvery Monika Šimunová. Ako priblížila Gašparíková, VšZP po neuhradení dlhu, na ktorý vopred upozorní, zasiela výzvy.

Úhrada poistného počas exekúcie sa zvýši

V prípade ak klient neuhradí svoj záväzok, alebo sa nedohodne na vyriešení dlhu, vystaví poisťovňa výkaz nedoplatkov, ktorý je exekučným titulom. „Ak ani potom dlžník nereaguje, zašleme predexekučnú výzvu, ktorá predstavuje poslednú možnosť úhrady bez navýšenia nákladov pohľadávky do 10 dní,“ povedala Gašparíková.

Úhrada poistného počas exekúcie sa zvýši, a to o viac ako 20 %, keďže poistenec okrem dlhu zaplatí aj trovy exekúcie. Zdravotná poisťovňa podáva návrh na vykonanie exekúcie po nadobudnutí vykonateľnosti výkazu nedoplatkov, respektíve platobného výmeru, t.j. keď sa rozhodnutie stane exekučným titulom.

Zvyčajne je táto lehota jeden až tri mesiace od nadobudnutia vykonateľnosti, skonštatovala hovorkyňa Union z.p. Judita Smatanová.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...