Zdravotníci sa chystajú do parlamentu, nepáčia sa im sankcie

BRATISLAVA 13. mája (WEBNOVINY) – „Straťte radšej polhodinu dnes, ako niekoľko rokov v budúcnosti,“ takýmito slovami vyzývajú cez internet lekárske i sesterské odbory nielen svojich členov, aby sa ako diváci zúčastnili rokovania v parlamente, ktorý bude na svojej najbližšej schôdzi rozhodovať o prísnejších sankciách pre zdravotníkov. Rokovanie NR SR sa začína v utorok.

Pozmeňujúci návrh k novele Trestného zákona poslanca Jozefa Valockého (SMER-SD), ktorý je dôvodom nevôle zdravotníkov, im prináša hrozbu väzenia, pokuty a zrušenia registrácie v stavovskej komore v prípade, ak odmietnu slúžiť počas krízovej situácie. „Valockého pozmeňujúci návrh vašej kriminalizácie je hanba a urážka na cti každého zdravotníka,“ apelujú odborári.

Viaceré organizácie združujúce zdravotníkov už avizovali, že sú odhodlané zúčastniť sa schôdze parlamentu. „Sme pripravení sa v hojnom počte zúčastniť rokovania pléna Národnej rady SR ako diváci a budeme pozorne sledovať hlasovanie každého poslanca parlamentu a pýtať sa každého osobne na dôvody hlasovania bez skrývania sa za stranícke tričko,“ vyhlasujú spoločne.

Poslancom zároveň pripomínajú, že i zdravotnícki pracovníci sú voličmi, veria tak, že budú hájiť aj ich záujmy. Volených zástupcov preto vyzývajú, aby hlasovali proti prijatiu zákonov, ktoré podľa ich slov hrubým spôsobom zasahujú do základného práva zdravotníckych pracovníkov na výkon povolania, výsledkom čoho bude zníženie dostupnosti a kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti občanom Slovenska.

Návrh novely Trestného zákona, ktorý zároveň mení aj zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti prináša pre zdravotníckych pracovníkov niekoľko postihov.

Ak by zdravotníci za krízovej situácie odmietli nastúpiť do služby, alebo sa jej úmyselne vyhli napríklad predstieraním choroby, hrozili by im až dva roky za mrežami. V prípade, že by takéto ich konanie spôsobilo ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, vo väzení by si mohli posedieť od dvoch do piatich rokov.

Pri nenastúpení do služby počas krízovej situácie môžu dostať aj pokutu od ministerstva zdravotníctva do výšky 3 300 eur a následne sa im môže zrušiť registrácia v stavovskej komore na desať rokov. Zmeny v legislatíve zároveň sprísňujú podmienky na preukazovanie bezúhonnosti zdravotníckeho pracovníka.

Kliknutím na akýkoľvek link/funkcionalitu kdekoľvek na tejto webovej stránke nám dávate Váš výslovný a automatický súhlas s používaním cookies na uloženie informácií vrátane prvého cookie, ktorý bol vytvorený pri otvorení tejto webovej stránky a rovnako vyslovujete súhlas s podmienkami použitia stránok poistenie.sk. Viac informácií...