Železnica spojila strednú Európu s ďalekým východom

13.11.2013

BRATISLAVA 13. novembra (WEBNOVINY) – Európsky železničný koridor nákladnej dopravy číslo deväť, ktorý vedie z Prahy cez Slovensko k hranici s Ukrajinou, začal fungovať. Trasa jedného z deviatich počiatočných európskych železničných koridorov nákladnej dopravy pokračuje z českej metropoly cez Horní Lideč, resp. Ostravu, Žilinu, Košice a Čiernu nad Tisou, prípadne Maťovce k hraniciam východného suseda Slovenska.

„Tento koridor spája strednú Európu s východnou a ďalekým východom, čo predstavuje do budúcna potenciálne zvýšenie dopravy naprieč obidvoma krajinami,“ informovala v stredu hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Martina Pavliková s tým, že koridor začal svoju činnosť 10. novembra.

Výkonnú radu česko-slovenského železničného koridoru, v skrátenej forme CS Corridor, alebo RFC 9, tvoria zástupcovia ministerstiev dopravy Českej a Slovenskej republiky. Správnu radu spoločného koridoru predstavujú prevádzkovatelia železničných dráh oboch krajín – Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) a ŽSR. Vedenie koridoru zložené z dvoch členských štátov je založené na úzkej spolupráci a rovnocennom princípe.

„Na železničnom koridore číslo deväť budú mať žiadatelia o vlakové trasy na koridore v období cestovného poriadku 2013/2014 k dispozícii dvanásť párov predpripravených koridorových trás,“ uviedla Pavliková. Manažéri infraštruktúry, SŽDC a ŽSR, zúčastňujúci sa na činnosti nákladných koridorov spolu definujú a zavádzajú medzinárodné predpripravené koridorové trasy pre vlaky nákladnej dopravy. Funkciu jediného kontaktného miesta koridoru bude prvý rok vykonávať SŽDC.

Hlavným cieľom zavedenia medzinárodných železničných koridorov nákladnej dopravy je zvýšiť podiel environmentálne šetrnejšej železnice na dopravnom trhu. Cieľom európskej dopravnej politiky je dosiahnuť do roku 2030, aby 30 % objemu cestnej nákladnej dopravy prešlo na železnicu pri prepravách nad tristo kilometrov.

V železničných koridoroch nákladnej dopravy sa jazdy vlakov riadia spoločnými podmienkami a vlaky prechádzajú z jednej národnej siete na inú bez akýchkoľvek organizačných prekážok.