Železnice SR majú zaplatiť pokutu viac ako 368 tisíc eur

22.10.2012

BRATISLAVA 22. októbra (WEBNOVINY) – Najvyšší súd SR potvrdil rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave, ktorý v máji 2011 zamietol žalobu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) proti pokute od Protimonopolného úradu SR (PMÚ).

Agentúru SITA o tom v pondelok informovala hovorkyňa PMÚ Alena Sedláková s tým, že Najvyšší súd SR vyhlásil rozsudok 28. augusta. Železnice žiadali preskúmať zákonnosť rozhodnutia úradu z roku 2007, ktorým zmenil svoje rozhodnutie z roku 2005, o udelení pokuty za zneužívanie dominantného postavenia formou diskriminácie v období 1. mája až 31. decembra 2001. Úrad vtedy uložil železniciam pokutu vo výške 11,1 mil. Sk (368,45 tis. eur).

„Diskriminácia spočívala v uplatňovaní rozdielnych podmienok pri zhodnom alebo porovnateľnom plnení voči jednotlivým podnikateľom,“ uviedla Sedláková. ŽSR dojednávali individuálne provízie so štyrmi vybranými zasielateľskými spoločnosťami – Express, Express Slovakia, Proxar a Nakurail AG, čím ich zvýhodnili voči ostatným odberateľom.

„Zároveň znevýhodňovali štyroch vybraných podnikateľov navzájom voči sebe, keďže cenové zvýhodnenia boli v odlišnej výške, čo ŽSR nevedeli objektívne zdôvodniť,“ dodala hovorkyňa úradu.

Keďže zvýhodňovanie trvalo počas účinnosti dvoch zákonov o ochrane hospodárskej súťaže, právne vzťahy vzniknuté od 27. januára 1994 do 30. apríla 2001 úrad v rozhodnutí z roku 2007 posudzoval podľa zákona z roku 1994 a právne vzťahy vzniknuté od 1. mája 2001 do 31. decembra 2001 podľa zákona z roku 2001. Rada úradu v roku 2007 rozhodla, že sankciu je možné uložiť iba za protiprávne konanie v období od 1. mája 2001 do 31. decembra 2001, čiže za osem mesiacov.

Krajský súd v rozsudku uviedol, že úrad správne posúdil konanie, ktoré sa udialo počas účinnosti dvoch zákonov a správne zohľadnil dĺžku a závažnosť protisúťažného konania pri výpočte novej pokuty. Stotožnil sa so spôsobom hodnotenia protisúťažného konania aj jeho skutočného dopadu na trh, ktorý sa prejavil na celom území Slovenska, kde mali ŽSR v tom období monopolné postavenie. Krajský súd konštatoval, že úrad neprekročil maximálny limit a rešpektoval zásadu rovnakého zaobchádzania pri stanovení pokút.

Proti rozsudku krajského súdu sa železnice odvolali s námietkou, že železničná nákladná doprava bola medzi časom prevedená na novovzniknutú Železničnú spoločnosť. Najvyšší súd SR však konštatoval, že dohody o spolupráci, na základe ktorých boli uplatňované rozdielne podmienky voči jednotlivým podnikateľom, uzatvárali ŽSR, ktoré existujú aj v súčasnosti, a preto nevidí dôvod aplikáciou testu ekonomickej kontinuity skúmať zodpovednosť iného subjektu. Najvyšší súd SR preskúmal napadnutý rozsudok a dospel k záveru, že odvolanie železníc nie je dôvodné.